25 năm xây dựng và hoạt động của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VN

 

            Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định thành lập ngày 17/12/1988, đến nay vừa tròn 25 năm.

            Để đi tới quyết định thành lập , cuộc vận động để thành lập Hội đã được tiến hành 23 năm trước đó.

            Ngày 26/04/ 1965, Ban vận động thành lập Hội do Tổng Công trình sư Nguyễn văn Tình , (lúc đó là Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện) đứng đầu đã tập hợp được một đội ngũ đông đảo các kỹ sư , cán bộ kỹ thuật về Vô tuyến điện và Điện tử thuộc các lĩnh vực Bưu điện, Phát thanh, Thông tấn xã, Điện ảnh , các Trường Đại học, các Bộ Công nghệp, Quốc phòng, Nội vụ… cùng tham gia.

            Ban Vận động lúc đó (tháng 6/1965) gồm 10 người là :

 1. Tổng Công trình sư Nguyễn văn Tình (Tổng cục Bưu điện,  đã mất)
 2. Kỹ sư Nguyễn Cung ( Đài phát thanh TNVN, đã mất)
 3. Kỹ sư Nguyễn Như Kim (Đại học Bách khoa, đã mất)
 4. Kỹ sư Bùi minh Tiêu (Đại học Bách Khoa, đã mất)
 5. Kỹ sư Nguyễn Lại ( Cục Điện ảnh)
 6. Kỹ sư Phạm văn Bảy (Tổng cục Bưu điện)
 7. Kỹ sư Nguyễn văn Ngọ (Đại học Bách Khoa)
 8. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ngoạn (Viện Nhiệt đới hóa)
 9. Kỹ sư Hoàng Sước (Tổng cục Bưu điện)
 10. Kỹ sư Trịnh lý Thản (Đài TNVN)

            Tuy chưa có quyết định chính thức của nhà nước, nhưng dựa trên công văn số 1473-DC/VK do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn văn Ngọc ký ngày 25/06/1965, Ban vận động đã tổ chức các hoạt động ngang tầm với một tổ chức Hội thực thụ.

            Hoạt động đầu tiên của  Ban vận động thành lập Hội là phát động cuộc thi toàn quốc về “ Máy thu thanh bán dẫn đơn giản”. Cuộc thi đã dấy lên một phong trào quần chúng đi vào khoa học kỹ thuật , say mê sáng tạo để tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho đời sống , trong lúc đất nước còn nghèo, thiếu các phương tiện để truyền bá thông tin .

            Ban Vận động cũng đã phối hợp với Uỷ ban KH KT Nhà nước (tiền thân của Bộ Khoa học-Công nghệ ngày nay) tổ chức 2 kỳ Hội nghị Khoa học toàn quốc về Vô tuyến Điện tử . Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Trường ĐHBK Hà nội, khi Việt nam chính thức tham gia khối SEV (Hội đồng Tương trợ Kinh tế).  Hội Vô tuyến Điện tử coi đây là Hội nghị khởi đầu cho các Hội nghị khoa học của Hội về sau này.

            Ban Vận động cũng đã giúp Đài TNVN đăng cai Hội nghị Quốc tế về Phát thanh-Truyền hình do Tổ chức Quốc tế OIRT (Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Television) tổ chức luân phiên ở thủ đô các nước thành viên.

            Sau đó, do hoàn cảnh chiến tranh , với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến nên các hoạt động của ban Vận động Hội tạm thời bị gác lại cho đến 17 năm sau.

            Ngày 22/06/1982, Ban Vận động họp Hội nghị mở rộng, bầu thêm 11 thành viên mới là các ông: Vũ đình Cự, Nguyễn Khang Cường, Ngô bá Duyệt, Đặng Trung Hiếu, Phạm Niên, Nguyễn ngô Hồng, Hoàng văn Nghiên, Vũ Duy Phú, Trần Thanh Nhàn, Ngô đức Thọ, Trần thúc Vân. Ban vận dộng mới gồm 21 thành viên bầu ông Nguyễn Lại làm Trưởng Ban.

            Mục tiêu của Hội nghị này là vận động cho Hội được chính thức thành lập từ tháng 9/1982, nhưng do thủ tục lúc đó quá phức tạp, ý đồ này không thực hiện được. Sau đó nhiều ủy viên Ban Vận động đã thay đổi công tác hoặc chuyển vào  Nam..

            Tuy vậy, vẫn còn một số cán bộ kiên đinh của ban vận động (Nguyễn Lại, Vũ Duy Phú, Phạm văn Bảy, Nguyễn văn Ngọ, ..) do ông Nguyễn Lại lãnh đạo, tiếp tục kiên trì vận đông  để đến  ngày17/12/1988 được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định 313/CT cho phép thành lập Hội.

            Đại hội lần thứ  I của Hội đã được tổ chức tại hội trường C2 của ĐHBK Hà Nội, bầu ra ban chấp hành đầu tiên gồm  37 người, gồm các nhà khoa học, giảng viên đại học, nhà sản xuất, và nhà quản lý thuộc lĩnh vực Vô tuyến Điện tử trong cả nước.

            Ban chấp hành đã bầu ra  Chủ tịch đầu tiên của Hội là đồng chí Đặng Văn Thân, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, đồng chí Nguyễn văn Ngọ là  PCT/Tổng thư ký đầu tiên  và một số PCT khácgồm có các đ/c Phan Anh, Nguyễn Hà Hoạt, Đỗ Trung Tá.

 

NHIỆM VỤ CỦA HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI QUA TỪNG THỜI KỲ

Chỉ thị 35/C'T-TW ngày 11/4/1988 của Tổng Bí thư Đảng nêu rõ  những nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên là: ''bồi dưỡng và nâng cao liên tục trình dộ cho đội ngũ cán bộ KHKT, triển khai ứng dụng và đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, tư vấn về chính sách KHKT và Kinh tế- Xã hội cho Đảng và Nhà nước''.

 

Tinh thần của Chỉ thị 35/CT-TW được phản ảnh đầy đủ trong Điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt nam. Hôi ta đã xác định  những nhiệm  vụ chính sau đây:

 

1. Tập hợp và động viên, khuyến khích hội viên tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình

 

2. Phổ biến có hệ thống các kiến thức cơ bản về vô tuyến, điện tử và ứng dụng kỹ thuật tin học cho cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc các ngành khác, cho quần chúng rộng rãi yêu thích vô tuyến điện tử, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển vô tuyến, điện tử, kỹ thuật tin học ở nước ta.

 

3. Tổ chức thông tin khoa học, tổ chức các lớp chuyên đề, các cuộc hội thảo để trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các hội nghị khoa học, nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp và cập nhật kiến thức cho hội viên.

 

4. Giúp đỡ hội viên phát huy sáng kiến, sáng chế, phát minh, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết trong khai thác và sản xuất của ngành vô tuyến điện tử ở nước ta, tạo điều kiện cho việc đưa nhanh các sáng kiến, sáng chế và các tiến bộ khoa học kỹ thuật về vô tuyến - điện tử vào phục vụ sản xuất và đời sống.

 

5. Tư vấn khoa học kỹ thuật về vô tuyến điện tử cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước, các ngành, các địa phương: đề đạt ý kiến về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực vô tuyến điện tử, chương trình và kế hoạch đào tạo cán bộ, nội dung các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, các công trình quốc gia về vô tuyến điện tử, đề cử người của Hội vào các hội đồng tư vấn, hội đồng xét duyệt sáng kiến, sáng chế, phát minh, hội đồng giám định các công trình cấp nhà nước.

 

6. Liên hệ với các Hội khoa học khác trong nước, và các Hội cùng ngành ở nước ngoài để trao đổi về học thuật và kinh nghiệm hoạt động.

 

Trải qua 25 năm xây dựng và hoạt động , bám sát các nhiệm vụ đã nêu ra, Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam với sự tham gia của một đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học, kỹ thuật đã dần lớn mạnh và trở thành một Hội nghề nghiệp có uy tín ở trong nước và quốc tế, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Những nét cơ bản về Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam có thể tóm tắt dưới đây:

 

VỀ TỔ CHỨC:

Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam hiện có:

 

03 Tỉnh Hội và Thành Hội là:

1. Hội Vô tuyến điện - Điện tử Thành phố Hồ chí minh

2. Hội Điện tử & Tin học Hải phòng

         3. Hội Tin học Viễn thông Tây Ninh

 

12 Chi Hội trực thuộc là :

 1. Chi hội Chuyên gia Vô tuyến - Điện tử lâu năm
 2. Chi hội Phát thanh Truyền hình
 3. Chi hội Viettronics Đống Đa

4.Chi hội An Ninh - Mật Mã.

5.Chi hội VT-ĐT tại Khoa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

6.Chi Hội VT-ĐT Bách khoa, là chi hội được thành lập sớm nhất nhưng qua nhiều lần thay đổi về tổ chức cơ quan, hoạt động Hội bị gián đoạn, nay đã phục hồi và đóng góp đáng kể vào những sự kiện khoa học lớn do Trung ương Hội tổ chức.

7.Chi Hội VT-ĐT tại Đại học Bách khoa TP HCM

8.Chi Hội VT-ĐT tại Đại học Bách khoa Đà nẵng

9.Chi hội VT-ĐT tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên

10.Chi hội VT-ĐT tại Viện Điện tử - Tin học – Tự động hóa VIELINA

11.Chi hội Vô tuyến Điện tử Tỉnh Nghệ An

12.Chi hội Vô tuyến Điện tử Tỉnh Ninh Bình

13.Chi hội Vô tuyến Điện tử Tỉnh Thái Bình

14.Chi hội Vô tuyến Điện tử Sơn Tây – Hà Nội

15.Chi hội Vô tuyến Điện tử Tỉnh  Nam Định

16.Chi hội Vô tuyến Điện tử Tỉnh Thanh Hoá

17.Chi hội VT-ĐT Tỉnh Hà Nam tại Trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình Phủ Lý

 

Tổng số Hội viên thuộc các Chi Hội, các tổ chức trực thuộc Hội, Hội viên độc lập là trên 1000 Hội viên.

 

 Tạp chí trực thuộc Hội là :

1. “Tạp chí Điện tử”: thành lập năm 1990, gồm cơ quan chính tại Hà Nội và cơ quan đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1995) với 4 kỳ tạp chí  xuất bản hàng tháng là Điện tử Ngày nay, Điện tử - Máy tính, Điện tử - Công nghệ Thông tin và Điện tử tiêu dùng.

2. Hội “Vô tuyến Điện nghiệp dư Việt Nam”, tham gia liên đoàn VTĐ nghiệp dư thế giới , được Bộ Thông tin Truyền thông uỷ nhiệm xét và cấp chứng chỉ cho các nhà Vô tuyến nghiệp dư VN

 

07 Vin, Trung tâm  do Hội  thành lập, trở thành Hội viên tập thể của Hội:

1. Viện phát triển giáo dục và ứng dụng tin học IDEA (Hà nội)

2. Viện Điện tử - Công nghệ Thông tin IEIT (Tp HCM)

3. Trung tâm Truyền thông đại chúng PUBCOM

4. Liên hiệp điện tử ứng dụng AEU 

5. Trung tâm Đào tạo liên kết REV

6. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử

7. Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng và chuyển giao công nghệ CST 

 

03 Trường Đại học, Cao đẳng , Dạy nghề do Hội sáng lập và hỗ trợ thành lập, trở thành Hội viên tập thể của Hội

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (2001)

2. Trường Dạy nghề do Viện IEIT mở lớp ở  Tây ninh, Sóc trăng, Bạc Liêu, Bình phước, Phan rang, Phan Thiết

3. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (2007)

 

Hội đã thành lập 10 Ban Công tác để triển khai các hoạt động theo từng lĩnh vực cụ thể, gồm :

 • Ban Khoa học – Công nghệ (bên cạnh có Hội đồng Khoa học – Công nghệ)
 • Ban Đào tạo (bên cạnh có Hội đồng Đào tạo)
 • Ban Phổ biến kiến thức
 • Ban Phát triển Truyền thông Đại chúng
 • Ban Tư vấn
 • Ban Tổ chức và Công tác hội viên
 • Ban Công tác Đối ngoại và Thông tin trên mạng
 • Ban Kinh tế, Tài chính
 • Ban Kiểm tra
 • Ban Công tác phía Nam

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ VÀ TRỰC THUỘC, CÁC BAN CÔNG TÁC HỘI

 

Các tổ chức cơ sở và trực thuộc của Hội , cùng các ban Công tác Hội đã có nhiều hoạt động phong phú. Một vài điển hình như sau:

 

 • Chi Hội VTĐT Đại học Bách khoa đã phối hợp với Xưởng thực tập Điện tử của trường tổ chức dạy nghề Điện tử và cấp chứng chỉ học nghề cho nhiều khoá học viên, được xã hội chấp nhận.

 

 • Chi hội Viettronics Đống đa gắn kết hoạt động học thuật của mình với những nhiệm vụ chuyên môn của xí nghiệp, có những đóng góp nhất định cho sản xuất.

 

 • Chi hội Phát thanh-Truyền hình tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị truyền thanh-phát thanh cấp huyện/xã, đã phát hiện ra rằng từ khi Đài TNVN bỏ Cục Địa phương, không có ai giúp cơ sở trong việc đào tạo, huấn luyện, và lập quy hoạch phát triển truyền thanh nông thôn; từ đó Hội đã ra quyết định uỷ thác cho Chi hội PT-TH làm việc này, và đã được các địa phưong hoan nghênh.

 

 • Ban Phát triển Truyền thông Đại chúng đã tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ Phát thanh truyền hình cấp xã và huyện của một số địa phương. Ví dụ, lớp tập huấn cho các cán bộ 39 đài xã của tỉnh Thái Bình năm 2005 và cho các cán bộ 30 đài xã của tỉnh Ninh Bình năm 2006.
 • Ban Phát triển Truyền thông Đại chúng cùng phối hợp với TW Hội tổ chức ra thăm và tặng quà, trong đó có một số lớn máy thu thanh bán dẫn cho nhân dân Đảo Ngọc Vừng (Quảng ninh), một trong những nơi vùng sâu, vùng xa không có lưới điện và các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 • Trung tâm Phát triển Kỹ năng và Chuyển giao Công nghệ CST đã tổ chức  lớp huấn luyện về “Triển khai văn phòng kết nối mạng nâng cao năng lực quản lý cơ quan - doanh nghiệp”, được các xí nghiệp trong cả nước hưởng ứng , trong đó có các xí nghiệp VN có thương hiệu  như  Bitis, nhiều xí nghiệp liên doanh hay xí nghiệp 100% vốn nước ngoài.

 

 • Trung tâm CST và Viện IEIT của Hội đi về đến từng tỉnh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long điều tra, tuyên truyền, vận động về đào tạo phát triển kỷ năng ICT, kêu gọi các xí nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài đào tạo lại tin học văn phòng theo chuẩn kỹ năng tin học quốc tế ICDL (International Computer Driving Licence) cho nhân viên của mình.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC DƯỚI HÌNH THỨC HỘI NGHI, HỘI THẢO

 

1. Tổ chức Hội nghị Khoa học và Hội thảo toàn quốc REV

 

            Trong suốt 25 năm qua, Hội đã phối hợp với các cơ quan và tổ chức khoa học trong nước ( trong đó có Chương trình KC-01, Tổng cục Bưu điện, Liên hiệp Điện tử – Tin học, Bộ Bưu chính Viễn thông) tổ chức đều đặn Hội nghị REV (Hội nghị Vô tuyến-Điện tử toàn quốc) vào năm chẵn, Hội thảo chuyên đề vào năm lẻ. Cho đến năm 2008, đã tổ chức được 11 kỳ Hội nghị REV .

            Các Hội nghi REV từ lần thứ 8 (REV 2002), lần thứ 9 (REV 2004), và lần thứ 10 (REV 2006)  đã được nâng cấp để đạt chất lượng học thuật cao hơn, cách tổ chức đã mang tính chất của hội nghị quốc tế và có sự bảo trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và nước ngoài như IEEE, IEICE.

            Đến hội nghị REV lần thứ 11 (REV2008) thì đã có sự chuyển biến căn bản, rõ rệt. Hội đã cùng với IEEE ComSoc đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC/REV 2008 và cam kết tiếp tục duy trì hình thức này cho những năm sau.

            ATC/REV 2008 là một hình thức tổ chức mới, kết hợp giữa  Hội nghị quốc tế ATC và Hội nghị quốc gia REV, nhằm vừa đạt chất lượng cao về mặt khoa học, ngang tầm quốc tế, vừa đạt được hiệu quả đối với việc tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp  ý kiến cho việc xây dựng, phát triển các lĩnh vực Khoa học – Công nghệ của đất nước.

                Những năm tiếp theo, ATC/REV 2009 được tổ chức tại Hải Phòng với sự hợp tác của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, ATC/REV 2010 được tổ chức tại khách sạn Majestic thành phố Hồ Chí Minh với sự hợp tác của Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, ATC/REV 2011 được tổ chức tại thành phố Đà nẵng, với sự hợp tác của Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, ATC/REV 2012 được tổ chức tại Khách sạn Thắng lợi, Hà Nội, với sự hợp tác của Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện KTQS)

 

2. Tham gia tổ chức các Hội nghị Khoa học và Hội thảo  trong nước và Quốc tế:

           

Ngoài việc chủ trì tổ chức các hội nghị REV, trong những năm qua, Hội cũng đã cử đại biểu tham dự, đọc báo cáo và góp phần vào việc tổ chức 30 hội nghị quốc tế. Việc Hội ta được mời đồng bảo trợ và tham gia Ban Chỉ đạo những hội nghi quốc tế quan trọng chứng tỏ trình độ học thuật của hội viên được nâng cao, và kéo theo là uy tín của Hội trên quốc tế ngày càng lớn. Bảng tổng hợp sau đây là các Hội nghị, Hội thảo mà Hội đã đồng tổ chức hoặc bảo trợ:

 

 

1999

- Hội thảo Pháp Việt về khoảng không vũ trụ, mạng và viễn thông CFVERT, Hànội

- Hội thảo Pháp-Việt về vấn đề Viễn thám, Hànội (giúp tổ chức).

- Hội nghị CAFEO lần thứ 17 ở Singapore (báo cáo + chủ trì phân ban).

- Hội nghị REV’99 (17/12/1999)

 

 

2000

- Dự Hội nghị toàn cầu về Télémédecine WCT ở Toulouse, Pháp (3/2000).

- Tổ chức trình diễn Télémédecine  nối liền Hànội - Điện biên phủ-TP HCM (4/2000).

- Dự Hội nghị các Hội kết nghĩa với IEEE- ComSoc tại Singapore (7/2000).

- Seminar của đoàn SEU (TQ) và REV tại ĐHQGHN và trường ĐH Hàng hải Hải phòng.

- Triển lãm sách báo, ấn phẩm của REV tại Telecomp 2000.

- Giúp Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị CAFEO lần thứ 18 (Hànội 11/2000).

 

 

2002

- Hội thảo bàn tròn Hội nghị quốc tế EALPIIT tại Hà nội.

- Báo cáo gửi Hội nghị CAFEO lần thứ 20 tại Pnompenh.

- Tổ chức Hội nghị REV’2002.

- Hội thảo bàn tròn về vấn đề đào tạo trên mạng.

- Dự Hội nghị Viễn thông toàn cầu Globecom 2002 (Đài Bắc 11/2002)

 

2003

- Tổ chức “ICT-2003” tại TP HCM (28-31/8/2003).

- Dự hội thảo Thông tin vệ tinh APSCC (Hà nội 10/2003).

- Báo cáo ở Hội nghị ACPSP 2003 (Nam Kinh, TQ 11/2003)

- Dự Hội nghị Viễn thông toàn cầu Globecom 2003 (San Francisco 12/03)

 

2004

- Đồng bảo trợ hội nghị toàn cầu 3G World Congress & Exhibition 2004, Hongkong 15~19/11/04.

- Dự hội nghị Asia-Pacific Conference on Communications APCC 2004, Bắc kinh 19/8~1/9/2004

- Được mời vào Ban Chương trình và Ban Tư vấn Quốc tế hội nghị APAP 2004, Jeju Korea10/2004

2005

- Hội thảo  “Những phương hướng và hệ thống bảo vệ hàng hóa, tài liệu chống làm giả”, có sự   phối hợp với Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

2006

-Tổ chức hội thảo bàn tròn về “Khai thác có hiệu quả vệ tinh VINASAT” và kiến nghị đưa nội dung vào một đề tài cấp nhà nước

2007

- Tổ chức Hội thảo về Bảo mật thông tin phối hợp với Trg tõmATLAS,Bộ Nội vụ Nga Hanoi 4/2007

- Đồng tổ chức Forum  Vietnam Comm 07, Hanoi 6/2007

- Xây dựng một số đề tài cho Chương trỡnh trọng điểm nhà nước về CN Vũ trụ do Viện KH CN quốc gia chủ trỡ

2008

- Bảo trợ kỹ thuật Hội nghị Quốc tế về Viễn thông Điện tử  ICCE 2008, Đà Nẵng 6/2008

- Bảo trợ kỹ thuật Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 về Quy hoạch mạng Viễn thông, 6/2008, Budapest

2010

 • Giỳp Liên hiệp Hôi tổ chức Hội nghị CAFEO lần thứ 28 (30/11~04/12 năm 2010 tại Hà nội)
 • Chủ trỡ Phõn ban Điện-Điện tử-Viễn thong của CAFEO 28

2011

 • Tham luận ở Hội nghị Lónh đạo Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam 10/6/ 2011

 

 CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC:

 

1. Xuất bản các tạp chí Điện tử dưới nhiều hình thức từ năm 1990.

- Tạp chí Điện tử Ngày nay xuất bản từ 1990, là tạp chí phổ cập khoa học cho độc giả có trình độ kỹ sư, và kỹ thuật viên đó công tác trong nghề trên 3 năm

- Tàp chí Điện tử cho những người yêu thích máy tính (Computer Fan), xuất bản từ 2000

- Tạp chí  Điện tử tiêu dùng, xuất bản từ 2005, giới thiệu, đánh giá, so sánh các loại thiết bị điện tử tiêu dùng, như TV, máy tính cá nhân, điện thoại di động, thiết bị văn phòng,.. giúp đông đảo người tiêu dùng hiểu rõ tính năng và lựa chọn

           - Tạp chí Công nghệ Thông tin , xuất bản từ 2007

- Tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Anh với tên gọi là  REV Journal on Electronics and Communications, viết tắt là JEC, xuất bản từ cuối năm 2010.

Đây là tờ tạp chí chuyên ngành chất lượng cao về Điện tử - Truyền thông  xuất bản bằng tiếng Anh để có thể đáp ứng cho việc giao lưu Khoa học Công nghệ giữa các nhà khoa học kỹ thuật Việt nam và thế giới, giúp công bố ra quốc tế các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả, các nhà nghiên cứu, và các nghiên cứu sinh trong quá trình làm luận án  tiến sĩ. Việc đảm bảo chất lượng cho Tạp chí JEC được thực hiện qua sự hợp tác với IEEE Communications Society Vietnam Chapter. Ban Biên tập và đội ngũ phản biện của Tạp chí được lựa chọn theo tiêu chuẩn quốc tế và nhận được sự hợp tác của nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.

 

2. Tổ chức 4 cuộc Triển lãm về Khoa học & Công nghệ

 

- Phối hợp với Phòng Thương mại  và Công nghiệp Việt nam tổ chức  Triển lóm quốc tế về Điện tử, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là EICT) tại Thành phố Hồ Chí Minh  vào các năm 2003, 2005, 2006

- Phối hợp với Công ty HADIFA tổ chức Triển lãm Quốc tế về Phát thanh Truyền hình – Công nghệ Thông tin - Viễn thông TBI Multimedia 2008 tại Hà nội

 

3. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo các sản phẩm Điện tử- Viễn thông- Công nghệ thông tin  Việt  nam vào các năm 1998 và 2006

 

4. Tạo môi trường xã hội cho sự tiếp thu công nghệ mới

            Để cán bộ KHKT trong ngành có kiến thức cơ bản tốt để tiếp thu công nghệ mới, Hội đã tổ chức các lớp học mùa hè thời gian l tuần hàng năm do các giáo sư nước ngoài vào giảng, đồng thời cũng tổ chức các lớp tương tự do giáo sư trong nước về giảng lại ở các địa phương. Những năm gần đây các tutorial đi kèm theo các Hội nghị REV và ATC-REV hàng năm thay cho các lớp mùa hè.

            Nắm bắt sự phát triển về Khoa học Công nghệ, Hội đà phối hợp với nhiều công ty lớn của nước ngoài tổ chức nhiều cuộc trình diễn kỹ thuật để nâng cao hiểu biết về nhiều lĩnh vực công nghệ mới cho cán bộ kỹ thuật trong ngành, nhằm tạo môI trường xã hội cho việc chuyển giao công nghệ .Ví dụ,  Sau Hội nghị VT-ĐT lần thứ 5, Hội đã kết hợp với l0 tập đoàn quốc tế sản xuất và khai thác vệ tinh tổ chức nhiều lần trình diễn kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo ở trường Đại học cũng như các lớp học ngắn hạn về thông tin vệ tinh do các chuyên gia Việt nam và quốc tế giảng dạy, tổ chức các đoàn tham quan học tập và dự các hội nghị quốc tế về công nghệ vũ trụ. Qua đó tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển Công nghệ vũ trụ và Thông tin vệ tinh của nước ta.

 

CÔNG TÁC TƯ VẤN PHẢN BIỆN

 • Công tác tư vấn ở tầm vĩ mô:

            Ngay sau khi được thành lập (năm 1988) Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam   đã chủ động kiến nghị với Nhà nước việc dùng vệ tinh địa tĩnh để chuyển tiếp các chương trình Phát thanh - Truyền hình  nhằm  mở rộng vùng phủ sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình VN

            Năm 1992, Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam  được Bộ Khoa học Công nghệ- Môi trường mời tư vấn để chọn thuê vệ tinh khu vực thích hợp nhất cho việc truyền các chương trình truyền hình Trung ương.

            Tiếp đó, cứ 2 năm một lần, Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam  lại tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc  REV để nắm bắt tình hình phát triển khoa học Công nghệ ở các nước phát triển trên thế giới, đánh giá hiện trạng Khoa học Công nghệ trong nước và đưa ra những khuyến nghị về định hướng phát triển , chính sách và những biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành Điện tử – Viễn thông – Tin học của đất nước. Tại mỗi Hội nghị, ngoài các báo cáo khoa học còn có cuộc toạ đàm với một chủ đề có tính thời sự nhất đã đựợc lựa chọn. Kết luận của mỗi Hội nghị đều được Ban thư ký Hội đúc kết thành bản khuyến nghị để trình lên Trungương Đảng và chính phủ xem xét.

Có thể nêu một số điển hình như sau đối với công tác tư vấn ở tầm vĩ mô:

 • Hội nghị REV lần thứ III (29-31/10/1990) đánh giá tình hình điện tử nước ta trong giai đoạn từ khi tham gia Chương trình Điện tử hoá của khối SEV cho đến khi khối này ngừng hoạt động, và thảo luận để thống nhất về những tư tưởng cơ bản của một Chiến lược phát triển ĐT-TH-VT của nước ta trong tình hình mới.
 • Hội nghị REV lần thứ V (họp ở TP Hồ chí Minh 13-14/11/1994  khẳng định những thành tích của ngành,  đồng thời kiến nghị Trung ương Đảng và Chính phủ 3 điểm:
 1. Phát triển Công nghiệp ĐT-VT-TH thành ngành có tính đòn bẩy trong nền kinh tế VN.
 2. Phóng một vệ tinh địa tĩnh riêng của Việt nam.
 3. Phát triển viễn thông và truyền thông đại chúng cho vùng núi, biên giới và hải đảo.

 

 • Hội nghị REV lần thứ VI (17-18/10/1996) họp ở cả Hà nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (qua cầu truyền hình theo cáp quang của VNPT)  kiến nghị với Đảng và Chính phủ:
 1. Tăng cường cơ sở vật chất và biện pháp quản lý tần số, nguồn lực lớn của quốc gia
 2. Tăng cường cơ sở vật chất cho ngành truyền hình và phát triển dịch vụ multimedia
 3. Khẩn trương nghiên cứu để sớm gia nhập Intemet

Trong bảng tổng hợp sau đây là nội dung tóm tắt các Khuyến nghị mà các Hội nghị Vô tuyến Điện tử toàn quốc do Hội tổ chức đã nêu ra và gửi lên Trung ương Đảng và Chính phủ

 

CÁC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ DO HỘI  TỔ CHỨC  VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ

REV’1992

 

Hà Nội, 25~2711/1992

 

Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Điện tử - Viễn thông - Tin học

 

REV’1994

 

TP Hồ chí Minh, 11~12/11/1994

 

 

    Phóng vệ tinh địa tĩnh của Việt Nam dùng cho cả mục đích dân      dụng  và quốc phòng

 

REV’1996

 

 Hà Nội, TPHCM 17~18/10/1996

 

Đổi mới và hiện đại hoá việc quy hoạch, quản lý và giám sát tần phổ Vô tuyến điện, một tài nguyên quý của quốc gia

 

REV’1998

 

Hà Nội, 12~13/12/1998

Hà 12~13/12/1998

 

   Thống nhất việc quản lý nhà nước và chỉ đạo sự phát triển công tác viễn thám, xây dựng một trạm thu ảnh vệ tinh viễn thám quốc gia

 

REV’2002

 

Hà Nội, 2~3/11/2002

 

   Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy ICT,

 

REV’2004

 

Hà Nội,
28 ~29/11/2004

 

Cung cấp những thông tin mới nhất cho các nhà làm chiến lược về xu thế phát triển Mạng, Internet, Thông tin di động, Thông tin vệ tinh, Truyền hình số và sự hội tụ CCM (Computer-Communications -Media), qua 9 báo cáo mời từ 7 đoàn đại biểu quốc tế

 

 REV’2006

Hà Nội,
6 ~7/11/2006

Khuyến nghị I : Về vấn đề phát triển Công nghệ Vũ trụ ở Việt nam .

Khuyến nghị II: Về vấn đề cung cấp phương tiện  thông tin cho miền núi và ngư dân đánh bắt  xa bờ

 ATC/      REV’2008

Hà Nội
8 ~9/10 /2008
ĐH Công nghệ đăng cai

 

Khuyến nghị về vấn đề phát triển Thông tin di động và Truy cập vô tuyến băng rộng của VN trong tình hình hiện nay.

ATC/

REV‘2009

Hải  phòng
8/10 /2009
ĐH Hàng hải
đăng cai

Khuyến nghị về phát triển thông tin, định vị trên biển, đặc biệt nhất mạnh công tác thông tin, tìm kiếm, cứu nạn tàu, thuyền đánh cá xa bờ của ngành thủy sản Việt Nam

ATC/      REV’2010

TP HCM
20-22/10 /2010
ĐHBK TPHCM đăng cai

Khuyến nghị:

1. Định hướng phát triển công nghiệp điện tử VN, phục vụ cho việc sản xuất các thiết bị Điện tử, Truyền thông và CNTT giai đoạn 2011 - 2020.

2. Nhà nước chú trọng việc xây dựng và phát triển các trung tâm, phòng thí nghiệm thiết kế điện tử, vi điện tử (vd. Trung tâm ICDREC/ĐHQG Tp HCM).

3.Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư điện tử ở các trường ĐH có chuyên ngành điện tử, tăng cường các kiến thức về thiết kế

ATC/      REV’2011

Đà nẵng
3-5/8 /2011
ĐHBK Đà nẵng đăng cai

Hội thảo chuyên đề cấp quốc gia về thông tin và định vị trên biển vì

sự nghiệp an ninh- quốc phòng và phát triển Kinh tế biển Việt nam

(REV-COMNAVI)

ATC/      REV’2012

Hà nội
10-12/10 /2012
ĐH Lê quý Đôn
đăng cai
Khuyến nghị:
1.Thành lập cơ quan An Toàn Thông Tin Quốc Gia, chỉ đạo tất cả Bộ, Ngành, địa phương, và đơn vị trong toàn quốc, có khả năng điều động và tập trung lực lượng nghiên cứu, có trách nhiệm đối phó với mọi hoạt động tấn công mạng ngành và mạng quốc gia,
2. Xây dựng hướng nghiên cứu về các thông tin ngầm cài trong các sản phẩm mà chúng ta đã và đang sử dụng. Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị phần cứng của riêng mình để sử dụng trong các hệ thống thông tin bảo mật. Nghiên cứu tạo ra các thuật toán riêng cho ATTT của ta, được nhúng trong các thiết bị phần cứng do ta tự chế tạo.
3. Các trường ĐH đưa vào chương trình giảng dạy môn học về Mật mã, làm cơ sở để đào tạo cán bộ phát triển kỹ thuật Mật mã vì mục đich ATTT và sớm trở thành một dịch vụ GTGT.
4.Hợp tác trong nước và quốc tế nhằm nắm bắt các kỹ thuật, giải pháp mới, để tăng cường năng lực của Nhà nước VN trong vấn đề ATTT, trong đó việc lựa chọn đúng đối tác cũng có ý nghĩa rất quyết định.

IARU vùng 3 lần thứ 15

TP HCM
5-9/11 /2012
Hội VTĐ nghiệp dư VN đăng cai

Hội nghị VTĐ Nghiệp dư  Khu vực 3 (Châu Á- Thái bình Dương) lần thứ 15 với sự tham gia của 16 tổ chức Hội viên, cùng Chủ tịch và Tổng thư ký IARU, Chủ tịch và Tổng thư ký IARU Khu vực 1 (Châu Phi và châu Âu), Chủ tịch và Tổng thư ký Khu vực 2 (Châu Mỹ).

ComManTel 2013

TP HCM
21-23/01 /2013
REH tổ chức

Các báo cáo của HN cho một số kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực viễn thông không dây, xử lý và truyền hình ảnh video, các giải thuật tính toán đám mây, robot, điện tử y sinh, mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng cảm biến. Sau các báo cáo có sự thảo luận giữa các chuyên gia đã gợi ra những vấn đề chưa được làm rõ và giúp hướng nghiên cứu trong tương lai.

Asia-Pacific IEEE/ComSoc Sisters Societies Summit 2012

Hội nghị những người đứng đầu các Hội  châu Á-Thái bình dương kết nghĩa với IEEE- ComSoc thảo luận về “triển khai và phát huy tác dụng của các cơ sở hạ tầng mới” (Deploying and Leveraging New Infrastructures)

 

Các kỳ Hội nghi quốc tế ATC có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, trong đó có nhiều nhà khoa học có tên tuổi đến từ hơn 15  quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, mỗi kỳ với 80 - 100 báo cáo khoa học được chọn lọc, trong đó có khoảng 20-30% là các báo cáo của các nhà khoa học Viêt Nam. Các báo cáo trình bầy và đăng ở Kỷ yếu của ATC đều được đưa vào cơ sở dữ liệu của IEEE, trở thành các công trình khoa học công nghệ được công bố chính thức trên quy mô toàn cầu (tại IEEE Xplore Digital Library, www.ieee.org ). Các nhà khoa học đầu ngành trên thế giới đã đến các hội nghị ATC để trình bầy các  hướng nghiên cứu mới của ngành, tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu  Việt Nam tiếp cận và định hướng cho các hoạt động nghiên cứu của mình.

 

Về công tác tư vấn, phản biện, Hội ta  tự hào vì Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã ký hợp đồng với Hội, mời thẩm định những dự án lớn như:

 

-Dự án vệ tinh VINASAT-1

-Dự án Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình,

-Chiến lược Phát triển Đài THVN đến năm 2010

-Chiến lược Phát triển CN Vũ trụ đến năm 2020

 

 • Công tác tư vấn, phản biện cấp bộ có một số nét đặc thù sau :
 • Hội VT-ĐT VN tích cực hỗ trợ các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng các chiến lược phát triển của họ, như Chiến lược phát triển ngành Phát thanh của Đài Tiếng nói Việt nam, Chiến lược phát triển ngành Truyền hình của Đài Truyền hình Việt nam. Hai bản chiến lược này đều đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt và cấp các nguồn lực để triển khai.
 • Hội cũng hỗ trợ các cơ quan hữu quan xây dựng các đề án kinh tế kỹ thuật của từng công trình cụ thể và cử chuyên gia tham gia việc gọi thầu, chấm thầu thiết bị. Việc chấm thầu cho các công trình đài phát sóng Bắc bộ và Nam bộ của Đài TNVN, hoặc công trình thông tin sóng ngắn Bộ Ngoại giao chứng minh rằng sự hợp tác của các hội với chuyên gia của cơ quan sở tại để tư vấn đã giúp lãnh đạo các bộ hữu quan ra quyết định chính xác, đáng tin cậy và ít tốn kém hơn thuê công ty tư vấn nước ngoài.
 • Quan tâm vấn đề viễn thám từ 1990, Hội đã kiến nghị đưa đề tài ''Ứng dụng Tin học trong Viễn thám'' vào Chương trình Điên tử-tin học giai đoan 1991-95. Hội cũng đã xem xét khả năng sử dụng vệ tinh viễn thám thương mại phục vụ quốc phòng và an ninh, và nhận thấy có thể đáp ứng những nhu cầu chiến lược.

Do đề xuất của Hội được nhiều cơ quan ủng hộ, Bộ KH-CN-MT đã ra quyết định thành lập ''Tổ công tác viễn thám liên ngành'' có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng xây dựng định hướng chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ ở Việt nam trong đó có đề án '' Xây dựng trạm thu ảnh vệ tinh mặt đất'' trình Chính phủ duyệt.

 

Một số hoạt động Tư vấn, Phản biện của Hội trong những năm qua  được liệt kê trong bảng sau:

 

1994

- Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Phát thanh của Đài Tiếng nói Việt nam, Chiến lược phát triển ngành Truyền hình của Đài Truyền hình Việt nam.

1995

- Chấm thầu cho các công trình đài phát sóng Bắc bộ và Nam bộ của Đài TNVN,

 

 

 

1999

- Tham gia Ban Chỉ đạo QG Khắc phục Sự cố Y2K

- Tham gia Hội đồng Quốc gia về thương mại điện tử .

- Góp ý kiến với Bộ Công an về một số đề án KHKT.

- Hợp tác với ĐSQ Thuỵ sĩ và SIPPO giúp các XN điện tử Việt Nam tìm mặt hàng xuất khẩu.

- Đề xuất việc thông tin báo bão và cứu hộ trên biển, tham gia xây dựng dự án mạng TT Thuỷ sản.

- Cung cấp dữ liệu cho Công ty Thông tin Hàng hải lập dự án thông tin báo bão cho tầu thuyền.

- Giúp ĐSQ Pháp tổ chức trình diễn kỹ thuật về Công nghệ Viễn thông Hiện đại Pháp

- Lập luận chứng khả thi về đề tài hợp tác Pháp-Việt về lĩnh vực Telemedecine

 

 

2000

- Thành lập Ban Chỉ đạo và tham gia xây dựng báo cáo khả thi cho dự án Télémédecine (6/2000)

- Góp ý kiến về phương hướng phát triển Truyền hình số mặt đất ở Việt Nam (8/2000).

- Góp ý kiến về việc nâng cấp máy phát và di chuyển đài phát lại THVN tại TP HCM.

- Tham gia xây dựng dự án và vận động xin ODA Pháp cho Trạm thu ảnh vệ tinh viễn thám.

- Xây dựng dự án mạng phát sóng của Bộ Hải sản.

 

 

 

2001

- Thẩm định báo cáo khả thi dự án vệ tinh VINASAT-1

- Thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án vệ tinh nhỏ VTN-1

- Thẩm định dự án Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình,

- Thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án tháp anten 400m của Đài THVN

- Phản biện đề tài “Chọn tiêu chuẩn Truyền hình số mặt đất của Việt Nam”

- Thẩm định dự án đài phát lại chương trình THVN ở Bình Dương.

- Phản biện “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp điện tử TP Hà nội đến năm 2010”.

- Tham gia xây dựng “Kế hoạch tổng thể phát triển ngành Viễn thám VN đến 2010”.

- Xây dựng dự án Y tế-Viễn thông VN.

 

 2002

- Tham gia Ban Dự án Phát triển Viễn thám Việt Nam đến năm 2010.

- Thẩm định báo cáo khả thi dự án tháp Vô tuyến truyền hình Việt Nam.

- Thẩm định báo cáo khả thi dự án Vệ tinh nhỏ Việt nam.

- Xét thầu các đề tài độc lập cấp Nhà nước.

 

2003

- Góp ý kiến đề cương  nghiên cứu các đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Xét thầu để giao đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Nghiệm thu các đề tài cấp nhà nước.

 

2004

-  Thẩm định “Chiến lược Phát triển của Đài THVN đến năm 2010”

-  Thẩm định “Chiến lược Phát triển CN Vũ trụ đến năm 2010” của Trung tâm KH &  CN QG

2005

- Gãp ý kiÕn “Luật Viễn thông và Công nghệ Thông tin” của  Bộ Bưu chính Viễn thông

- Gãp ý kiÕn “Qui hoạch phổ tần số quốc gia dải UHF và VHF”

- Thẩm định “Dự án khả thi Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam VINASAT” (sau khi cã vÞ trÝ 1320 §«ng)

- Thẩm định “Hồ sơ các hạng mục bổ sung Dự án Thông tin duyên hải Việt Nam

- Tư vấn “Đề án khả thi Xây dựng Trung tâm thiết kế CHIP

2006

 • Thẩm định dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất mạch in mềm

- Thẩm định dự án “Phủ sóng phát thanh cho các vùng lõm, vùng sâu, vùng xa"

Thẩm định và giúp hoàn thiện “Chiến lược Phát triển Công nghệ Vũ trụ Việt nam đến năm 2020”

2007

 • Thẩm định hồ sơ thầu, cung cấp trang thiết bị thông tin cho Cục Cảnh sát- Bộ Công An

Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án: “Đầu tư bổ sung, nâng cấp Trung tâm PT-TH Ninh Bình”

2008

- Tham gia Ban soạn thảo “Luật tần số vô tuyến điện”

-  Góp ý kiến với Ban KH-CN-MT của Quốc hội về tờ trình "Luật Viễn thông" do Chính phủ trình lên Quốc hội

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

            Một trong các lĩnh vực hoạt động mà Hội rất quan tâm là hoạt động Đào tạo, với mong muốn đóng góp vào việc tạo nguồn nhân lực cho việc phát triển Công nghiệp Điện tử, Viễn thông, Tin học của đất nước.

            Công tác đào tạo của Hội được triển khai ở tất cả các trình độ, sử dụng cả hình thức chính quy và phi chính quy, huy động đông đảo cán bộ KHKT tham gia giảng dạy, kể cả NCS đang đi học, cán bộ chuyên môn đã về hưu, các GS danh tiếng nước ngoài (trong đó có một số  Việt kiều).

 • Về trình độ và hình thức:

-Chính quy:

-Các trường dạy nghề đa ngành (điện, điện tử dân dụng, máy tính, kế toán, du lịch) do Viện IEIT mở ở Tây ninh, Sóc trăng, Bạc Liêu, Bình phước, Phan rang, Phan Thiết đó đào tạo và tạo dựng công việc làm ăn cho hàng ngàn thanh niên tại những vùng xa thành phố lớn ở Nam bộ, đó được TW Mặt trận Tổ quốc đánh giá là giải pháp hữu hiệu cho xóa đói giảm nghèo tại các vùng đó.

-Các lớp dạy nghề bậc sơ cấp và trung cấp do Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử mở đó đào tạo hàng ngàn dược tá, hàng trăm dược sỹ trung cấp (do địa phương cấp bằng), và qua ký kết với ĐH Y Dược Quảng tây một số y sĩ/dược sỹ trung cấp học liên thông lên đại học

-Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (REH mở ở TP HCM)

-Đại học part-time (phối hợp ĐHKHTN, ĐHCN, ĐH mở)

-Đại học bằng 2 (REI Hải phòng phối hợp với ĐHTH Hànội)

-Đại học Quốc tế Bắc Hà ( Hội bảo trợ và chịu trách nhiệm xây dựng Khoa Điện tử - Công nghệ Thông tin - Truyền thông)

-Phi chính quy:

-Xoá mù Máy tính (IDEA)

-Chứng chỉ Tin học A,B,C và chứng chỉ tương đương của Hội (IEIT)

-Lớp Quản trị Mạng, Quản lý Xí nghiệp (CST)

-Lớp học hè trên đại học do các GS quốc tế giảng hàng năm

Trung tâm ĐT & TV Công nghệ Điện tử mới lập cũng đã có những thành tích nổi bật trong bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ KT và cán bộ biên tập các đài PT địa phương (phối hợp Đài TNVN); VÒ tÝnh liªn tôc theo thêi gian:

        Giai đoạn 1990-1994

-Tại Hội nghị VT ĐT toàn quốc 1992, Hội ta đã đã có thư gửi Ban Bí thư TW Đảng và Hội đồng Chính phủ đưa một số kiến nghị về vấn đề đào tạo:

+  Điều chỉnh mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo, nhất là ở bậc đại học, sau đại học

+  Có chiến lược, chế độ, chính sách đào tạo để bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi phục vụ  yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại “trí tuệ” (lúc đó chưa có từ “kinh tế tri thức”)

+  Cảnh giác với hiện tượng hẫng hụt cán bộ khoa học có trình độ cao ở các viện, trường đại học trong vòng mươi năm tới, và hiện tượng chảy máu chất xám.

     Giai đoạn 1995-2000

-Thành Hội Hải phòng phối hợp TW Hội và Trường Đại học Tổng hợp tổ chức 2 lớp ĐH tại chức (4 năm) và 2 lớp KS bằng 2 (hai năm)

     Giai đoạn 2001 đến nay

-Phát triển đầy đủ các hình thức đào tạo ở các cấp học

 

2003

QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ KẾT NGHĨA VỚI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

     Năm 1996  Hội đã đặt quan hệ và ký kết văn bản  hợp tác với IEEE là tổ chức học thuật có tầm cỡ lớn nhất thế giới.

            Tiếp theo, Hội đã ký văn bản  hợp tác với IEEE ComSoc – Hội thành viên của IEEE, từ đấy các hội nghị REV đã có sự bảo trợ kỹ thuật của ComSoc và chất lượng cũng như uy tín của Hội nghi ngày một nâng cao.

            Cho đến nay Hội đã ký kết hiệp định hợp tác với 8  tổ chức quốc tế và có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức khoa học công nghệ lớn khác, như CNES (Pháp), Locheed Martin Telecommuni-cation (LMT-Hoa kỳ), Globalstar, ..

 

1993

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với Alcatel Space, Pháp

3/ 1994

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với Đại học Đông nam (SEU), Trung quốc

10/ 1994

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với Hội Kỹ sư & Kiến trúc sư Israel (AEAI)

1996

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với Tổng hội IEEE quốc tế

2/1997

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với Hội nghiên cúu về Viễn thông Hàn quốc (SAT)

11/1999

Ký Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE/ ComSoc

1999

 Đặt quan hệ với Hội Vô tuyến-điện tử mang tên POPOV của Nga.

2000

Đặt quan hệ ban đầu với lãnh đạo Hội Khoa học Truyền thông Hàn quốc (KICS).

2001

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE

2002

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE/ComSoc

2003

Ký Hiệp định hợp tác với hội KAIT (KoreanAssociation of Information & Telecommunications

2004

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE.

2005

Bước đầu trao đổi, thiết lập các mối quan hệ với một số đối tác công nghệ của Nga,

2006

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE Comsoc.

2007

Ký Hiệp định hợp tác với HKWDC (Hong Kong Wireless Development Center)

Ký Bản Ghi nhớ hợp tác với Trung tõm ATLAS Bộ Nội vụ Nga

2008

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE.

2010

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE/Comsoc

2012

Ký lại Hiệp định hợp tác giữa Hội với IEEE có hiệu lực đến 31/12/2015

 

Thông qua kết nghĩa với các tổ chức quốc tế chúng ta đã được chuyển giao công nghệ, chẳng hạn:

 • Với Alcatel Espace, LMT, Globalstar, học được công nghệ Thông tin Vệ tinh
 • Với Matra Marconi Space, CNES, học được công nghệ Viễn thám bằng Vệ tinh
 • Với MEDES (thuộc CNES) học được công nghệ Télémédecine.
 • Với Đại học Đông nam (TQ) và các GS Việt kiều, được cung cấp những kiến thức cơ bản vững chắc ban đầu (khi mà trong nước chỉ mới vài người hiểu biết lơ mơ) để sau này tiếp tục đi sâu vào các lĩnh vực: xử lý tín hiệu số và xử lý ảnh, truyền tin bằng đường dây điện lực, công nghệ truyền thông đa sóng mang. Trong giai đoạn 2006 - 2011 ĐH Đông nam đã cho Hội 45 suất học bổng toàn phần cho 40 LHS  bậc Thạc sỹ, và 5 LHS bậc Tiến sỹ, sau 2011 vẫn cho mỗi năm một học bổng Tiến sĩ
 • Hội IEAI (Israel) gợi ý và cho tài liệu để tổ chức một Hội các Doanh nghiệp Điện tử , trên cơ sở đó Hội đã lập ra CLB các nhà doanh nghiệp Điện tử, tiền thân của Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt nam hiện nay.
 • Với IEEE/ComSoc được cung cấp đầy đủ tư liệu khoa học về ngành truyền thông trong 50 năm (1953-2002) , được IEEE/ComSoc bảo trợ kỹ thuật cho việc tổ chức các hội nghị Khoa hoc REV và tiến tới đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế ATC.

 

 XÂY DỰNG MỘT NỀN VĂN HOÁ REV

            Hội Vô tuyến Điện tử VN đã thực sự tạo dựng được một nền văn hoá REV, hun đúc dần lên từ những ngày tập hợp nhau quanh TCTS Nguyễn văn Tình trong Ban Vận động thành lập Hội , với quyết tâm  cùng nhau xây dựng một ngành Điện tử-Viễn thông- Tin học Việt nam hiện đại.

            Nét đặc trưng thứ nhất của nền văn hoá REV là tinh thần đoàn kết thân ái, tôn trọng lẫn nhau không phân biệt tuỏi tác, chức vụ công tác, trình độ chuyên môn, người Việt ở trong hay ngoài nước.

            Trong BCH REV các nhiệm kỳ vừa qua, có 4 UVTW Đảng, bộ trưởng và hàm bộ trưởng, đại biểu quốc hội, 8 thiếu tướng và nhiều đại tá, 8 giáo sư và nhiều phó giáo sư, 6 TSKH và nhiều TS, nhiều cán bộ cấp tổng cục, tổng giám đốc, cục vụ trưởng, nhiều cán bộ quản lý và nhà doanh nghiệp có tên tuổi. Người ta thường nói “các véctơ lớn để chung một chỗ thường đối đầu lẫn nhau”, nhưng trong REV “tất cả véc tơ lón bé đều cùng trỏ về một hướng”, đó là một chân lý mà cho đến nay chưa hề có ngoại lệ!

           

            Nét đặc trưng thứ hai là ở REV, bất kể TW Hội, Thành hội, Chi hội hay các cơ quan trực thuộc, đã làm việc gì là làm một cách chính quy (professional): hội nghi khoa học theo đúng chuẩn mực quốc tế, báo cáo đảm bảo chất lượng, việc đào tạo ở các bậc đại học và cao đẳng theo đúng chương trình nhà nước và được nhận bằng của các trường ĐH lớn, việc dạy nghề do cơ quan nhà nước sát hạch và cấp chứng chỉ quốc tế, lớp dạy hè do các giáo sư quốc tế có uy tín giảng v.v..

Để làm công tác tư vấn, phản biện trong những lĩnh vực công nghệ mới, REV đã tự đào tạo những chuyên gia có trình độ cao của mình mà không dựa vào các hội viên đang là cán bộ nhà nước, bởi vì như vậy sẽ không còn là tiếng nói của Hội nữa, mà lại khó xử cho anh em

 

            Nét đặc trưng thứ ba là Hội là quyết tâm thực hiện kỳ được những mục tiêu đề ra, dầu phải đeo đuổi 10 ~ 15 năm, hoặc 20 năm vẫn không hề nản chí, vd: 23 năm để nhận được QĐ của HĐBT cho phép thành lập; 14 năm để có vệ tinh Vinasat-1;  12 năm để có trạm thu ảnh vệ tinh quan trắc mặt đất và xử lý, phân phối ảnh do một cơ quan dân sự chủ quản, 5 năm để có một khoa Điện tử-Viễn thông-Tin học trong trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, v.v..

 

TÓM TẮT

 1. Trong 25 năm qua, Hội ta đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, có hiệu quả, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35/C'T-TW ngày 11/4/1988 của Tổng Bí thư Đảng, và điều lệ Hội.
 2. Hội đã hoạt động đúng pháp luật, chấp hành sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tôn trọng điều lệ Liên hiệp hội, và tuân theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn Liên hiệp Hội.
 3. Hội được sự tín nhiệm cao của Bộ Kế hoach-Đầu tư, Bộ Khoa học-Công nghệ, Viện KH và CN Quốc gia, Tổng cục KH-KT-CN Bộ Công an, Đài TNVN, Đài THVN.
 4. Hội tranh thủ được sự giúp đỡ của các cơ quan trong nước (Cục Tần số, Đài TNVN, VNPT, VTC, VEIC), ngoài nước (IEEE, IEEE/ComSoc, IEICE-Japan; Alcatel, France Telecom, Matra Marconi Space, LMT-USA, LG Electronic-Korea; CNES-France, SEU-China), của nhiều nhà khoa hoc gốc Việt ở nước ngoài (các GS Huỳnh hữu Tuệ, Nguyễn đình Thông, Đào trọng Tích, Vương thanh Sơn, Vương thanh Xuyên, Đặng lương Mô, v.v..) và nhiều nhà khoa học quốc tế.

5.Quan hệ giữa Hội Trung ương (REV) và các hội ở tỉnh, thành (REH, REI Haiphong, CAT) thân ái, tôn trọng lẫn nhau, và hợp tác có hiệu quả trong nhiều việc lớn (Tạp chí Điện tử, Triển lãm ICT 2003, CLB Vô tuyến Nghiệp dư VN, các lớp đại học part-time và KS bằng 2).

6.TW Hội theo dõi sát sao và giúp đỡ thiết thực các Chi hội (CGĐT lâu năm, PTTH), các cơ quan trực thuộc (Tạp chí, Ban Đào tạo, Viện IDEA, Viện IEIT, Trung tâm CST, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử)

 1. Hội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Thành hội Hải phòng chính quyền tỉnh tặng bằng khen. Tổng thư ký Hội được bằng khen của Thủ tướng và nhiều hội viên được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp các hội KH&KT”  

 

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image