Ban Chấp hành nhiệm kỳ III Đại hội III (14/1/1999)

Đại hội III (14/1/1999) - Ban Chấp hành nhiệm kỳ III

1. PGS TS Trịnh Đông A - Tổng Công ty Điện tử Tin học

2. GS TSKH Phan Anh - Đại học Bách khoa Hà nội

3. KS Huỳnh Ngọc Ấn - Đài Tiếng nói Việt Nam

4. KS Nguyễn Ngọc Cẩn - Tập đoàn AGA

5. PGS Nguyễn Khang Cường - Đại học Quốc gia Hà nội

6. KS Bùi Duy Cường - Công ty Điện tử Hải Phòng

7. TS Phạm Khắc Di - Đại học dân lập Phương Đông

8. KS Nguyễn Diệp,Thiếu tướng nghỉ hưu

9. KS Phạm Minh Dương - ĐàI Truyền hình Việt Nam

10. PGS TS Phạm Ngọc Điệp - Công ty ETIC

11. KS Phan Trường Định - ĐàI Truyền hình Việt Nam

12. GS Đàm Trung Đồn - Đại học Quốc gia Hà nội

13. KS Nguyễn Minh Đức - Báo Điện tử của Hội

14. PGS TS Phạm Ngọc Giai,Tổng cục Hậu Cần bộ Công an

15. TS Nguyễn Thế Hiển - Tổng cục Kỹ thuật bộ Công an

16. PGS TS Bùi Huy Hoàng - Viện Khoa học quân sự - bộ Quốc phòng

17. KS Nguyễn Hà Hoạt - Tổng Công ty Điện tử Tin học

18. KS Hoàng Đăng Hội - Bộ Kế hoạch Đầu tư

19. PGS TS Phan Hữu Huân - trường đại học Phương Đông

20. PGS TS Võ Kim - trường Đại học Kỹ thuật Quân đội

21. KS Lý Kiệt - VNPT

22. TS Trần Đức Lai - Bộ Bưu chính - Viễn thông

23. KS Phạm Giang Linh - Ban Thư ký Hội

24. KS Thái Thanh Long - Chi hội Viettronics Đống đa

25. TS Lưưu Văn Lượng - Cục tần số TCBĐ

26. GS TS Nguyễn Đức Luyện - Đại học Kỹ Thuật Quân đội

27. TS Nguyễn Trọng Mai - Ban đối ngoại Hội

28. TS Ninh Văn Miễn - Công ty HANEL

29. TS Phạm Đắc Nghiêm - Công ty KASATI

30. GS Nguyễn Văn Ngọ - Đại học Quốc gia Hànội

31. GS TSKH Nguyễn Đình Ngọc - Đại học Thăng Long

32. TS Quách Tuấn Ngọc - Bộ Giáo dục Đào tạo

33. TS Phan Văn Nho,Đài Tiếng nói Việt Nam

34. Ks Nguyễn Khoa Diệu Oanh - Chương trình KC-01

35. TS Vũ Duy Phú - Bộ Công Nghiệp

36. TS Nguyễn Văn Phượng,Công ty Thông tin hàng hải

37. KS Vũ Huy Quang - Thông Tấn xã Việt Nam

38. GS TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh - Viện ĐT- TH- TĐH - Bộ Công nghiệp

39. TS Hoàng Sước - Chi hôi Chuyên gia Điện tử lâu năm

40. KS Hoàng Đình Sửu - VNPT

41. GS TSKH Đỗ Trung Tá - Bộ Bưu chính – Viễn thông

42. TS Thái Minh Tần - Công ty Viettronics Đống đa

43. TS Lê Mỹ Tú - Viện Mật mã Ban Cơ yếu Trung ương

44. TS Nguyễn Anh Tuấn - Trung tâm máy tính Bộ KH-CN-MT

45. PGS TS Nguyễn Cảnh Tuấn - Học viện Bưu chính – Viễn thông

46. TS Đặng Văn Thân - Tổng cục Bưu Điện

47. KS Hoàng Lai Thập - Công ty ELICO

48. TS Ngô Thái Trị,Đài Truyền hình Việt Nam

49. TS Nguyễn Quốc Trung - trường Đại học Bách khoa Hànội

50. KS Đoàn Việt Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam

51. TS Mai Liêm Trực - Bộ Bưu chính – Viễn thông

52. GSTS Trần Thúc Vân - Viện khoa học Kỹ thuật Bộ Quốc phòng

53. PGS TS Nguyễn Hồng Vũ - Cục tác chiến Điện tử Bộ Quốc phòng

54. PGS Nguyễn Hữu Xí - Đại học Quốc gia Hà nội

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image