Đoàn chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử khóa V (2009-2014)
  Phiên họp thứ I Ban chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2009-2014, tổ chức ngày 9/1/2010, qua hệ thống truyền hình hội nghị các đại biểu tại Hà Nội, Tp HCM và Đà Nẵng cùng tham gia . Chủ tịch danh dự, GS Nguyễn Văn Ngọ chủ trì hội nghị. Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 19 ủy viên  do GS Phan Anh là chủ tịch , PGS Nguyễn Hồng Vũ là Tổng thư ký , Chánh văn phòng  là KS Hoàng Hồng Đức. Hội nghị đã thông qua việc thành lập 10 ban công tác , cử các trưởng ban và phân công  trách nhiệm  cụ thể cho các thành viên trong đoàn chủ tịch .

   

  Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các ủy viên sau :

  1. GS. TSKH. Phan Anh, Chủ tịch
  2. GS. TS. Nguyễn Bình
  3. TS. Phạm Đắc Bi
  4. KS Nguyễn Minh Đức , PCT
  5. KS Hoàng  Hồng Đức
  6. TS Nguyễn  Thế Hiển , PCT/PTTK
  7. Ông Nguyễn Quý Hòa
  8. KS Đào Duy Hứa , PCT
  9. PGS.TS Trần Xuân Nam
  10. GS Nguyễn Văn Ngọ ,Chủ tịch danh dự
  11. KS. Vũ Huy Quang , PCT/PTTK
  12. GS. TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh, PCT
  13. PGS TS Vũ Đình Thành, PCT
  14. KS Hoàng Lai Thập
  15. Ông Phạm Như Thiết, PCT
  16. KS Mai Thanh Thụ
  17. TS Ngô Thái Trị
  18. PGS TS Trần Quang Vinh, PCT
  19. PGS. TSKH. Nguyễn Hồng Vũ, PCT/Tổng Thư ký