Ban chấp hành Hội Khóa VI
  Ban chấp hành Hội Khóa VI được Đại hội 6 ngày 5 tháng 4 năm 2014 bầu, gồm 77 ủy viên:

   

   

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị công tác

  1.  

  GS. TSKH Phan Anh

  Hội VTĐT VN

  1.  

  TS. Đặng Hoài Bắc

  Học viện BCVT, HN

  1.  

  GS.TS Nguyễn Bình

  Học viện BCVT, HN

  1.  

  PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình

  ĐHCN-ĐHQG HN

  1.  

  PGS.TS Nguyễn Quốc Bình

  Viettel

  1.  

  TS. Nguyễn Võ Quốc Bảo

  Hoc viện BCVT Tp HCM,

  1.  

  TS. Lê Kỳ Biên

  Viện Điện tử, Viện KTQS

  1.  

  TS. Nguyễn Hoàng Cẩm

  Sở TT-TT Đà Nẵng

  1.  

  PGS .TS Đinh Thế Cường

  Cuc TT-TH BQP

  1.  

  TS Nguyễn Quốc Định

  HV KTQS

  1.  

  Ông Nguyễn Minh Đức

  Trường CĐ CNTT Tp HCM

  1.  

  Ông Hoàng Hồng Đức

  Hội VTĐT VN

  1.  

  TS. Nguyễn Văn Đức

  ĐHBK Hà Nội

  1.  

  PGS. TS Phạm Minh Hà

  ĐHBK Hà Nội

  1.  

  TS. Nguyễn Thế Hiển

  Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Nguyễn Đức Hòa

  CTy TT- HTV, Tp HCM

  1.  

  Ông Đoàn Quang Hoan

  Cục Tần số, Bộ TT TT

  1.  

  PGS. TS Bạch Nhật Hồng

  Viện KTQS

  1.  

  Ông Đào Duy Hứa

  Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Nguyễn Xuân Huy

  VOV

  1.  

  PGS.TS Nguyễn Văn Khang

  ĐHBK Hà nội

  1.  

  Bà Bùi Tuyết Lan

  VP Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Nguyễn Xuân Lộc

  VP Hội VTĐT VN

  1.  

  TS Lưu Văn Lượng

  Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Cao Anh Minh

   Đài TH, Tp HCM

  1.  

  TS Nguyễn Cảnh Minh

  ĐH Giao thông HN

  1.  

  PGS. TS Trần Xuân Nam

  HV KTQS

  1.  

  GS. Nguyễn Văn Ngọ

  Hội VTĐT VN

  1.  

  TS. Vũ Duy Phú

  Viện IDS

  1.  

  Ông Vũ Huy Quang

  Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Phan Ngọc Quang

  CTy Điện tử Hàng Hải VISHIPEL

  1.  

  GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh

  Hội VTĐT VN

  1.  

  TS Ngô Văn Sỹ

  TT ĐT-TH Đà nẵng

  1.  

  PGS. TS Trần Đức Tân

  ĐHCN^ĐHQGHN

  1.  

  Ông Đặng Quốc Thái

  Cty Điện tử Hải phòng

  1.  

  PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

   ĐHBK Hà Nội

  1.  

  PGS. TS Vũ Đình Thành

  ĐHBK Hồ Chí Minh

  1.  

  Ông Nguyễn Hữu Thắng

  ĐHBK Tp HCM

  1.  

  Ông  Phạm Như Thiết 

  Hội VTĐT VN

  1.  

  Ông Đào Duy Tính

  Trung tâm Đào tạo Tư vấn

  1.  

  TS. Ngô Thái Trị

  Hội VTĐT VN

  1.  

  TS. Phạm Minh Triển

  ĐHCN-ĐHQG HN

  1.  

  PGS. TS Chử Đức Trình

  ĐHCN

  1.  

  TS Trần Dũng Trình

  VTV

  1.  

  PGS. TS Nguyễn Linh Trung

  ĐHCN-ĐHQG HN

  1.  

  PGS. TS Lê Mỹ Tú

  Học viện mật mã

  1.  

  PGS. TS Trần Xuân Tú

  ĐHCN-ĐHQG HN

  1.  

  PGS. TS Đỗ Hồng Tuấn

  ĐHBK Tp HCM

  1.  

  PGS. TS Trần Minh Tuấn

  Viện Chiến lược, BộTT-TT

  1.  

  GS. Huỳnh Hữu Tuệ

  Đại học Quốc tế Tp HCM

  1.  

  TS. Nguyễn Thanh Tùng 

  VietSoftware

  1.  

  TS. Nguyễn Thế Truyện

  Viện Đ tử,Tin học, Tự động

  1.  

  TS. Trần Xuân Việt

  ĐH Hàng hải VN, Hải Phòng

  1.  

  PGS. TS Trần Quang Vinh

  ĐHCN-ĐHQG HN

  1.  

  PGS.TSKH Nguyễn Hồng Vũ

  Hội VTĐT VN

  1.  

  PGS. Nguyễn Hữu Xí

  Hội VTĐT VN

  1.  

  PGS. TS Vũ Văn Yêm

  ĐHBK Hà nội

  1.  

  Bà Trần Thị Thúy Anh

  Chi hội VTĐT Sơn Tây

  1.  

  Ông Lê Quang Bình

  Chi hội VTĐT Thái Bình

  1.  

  TS. Nguyễn Xuân Bá

  Chi hội chuyên gia ĐT lâu năm

  1.  

  PGS.TS.Trương Vũ Bằng Giang

  ĐHQG HN

  1.  

  KS. Phạm Đức Hải

  CH Vô tuyến Điện tử Ninh Bình

  1.  

  Ông Phạm Văn Hậu

   

  CH Vô tuyến Điện tử Nam Định

  1.  

  Ông Nguyễn Quý Hòa

   

  Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử  HCM

  1.  

  Ông Đặng Văn Hưng

  Hội VTĐT- Tin học Hải Phòng

  1.  

  Ông Thái Thanh Long

  Chi hội Viettronics Đống Đa

  1.  

  Ông Nguyễn Văn Nam

  Chi hội PT-TH

  1.  

  Ông Bùi Ngọc Nhung

   

  CH Vô tuyến Điện tử Thanh Hóa

  1.  

  TS. Đinh Nho Thanh

  Chi hội An ninh-Mật mã

  1.  

  Ông. Nguyễn Xuân Trường

  CH Trường CĐ PT-TH Phủ lý

  1.  

  Th.S. Đặng Trần Chuyên

  Chi hội viện ĐT-TH - TĐH

  1.  

  Ông Đỗ Anh Tuấn

  Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên

  1.  

  TS. Trần Công Toại

  Chủ tịch Hội Tây Ninh

  1.  

  PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

  Chi hội Tp Đà Nẵng

  1.  

  Th.S. Đinh Đắc Vĩnh

  CH Trung tâm Đo lường VTV

  1.  

  TS. Trần Trọng Vinh

  Công ty Biển Bạc

  1.  

  TS. Đặng Xuân Vinh

   Chi hội Tp Huế