Các tổ chức thành viên và Chi hội
  Các tổ chức thành viên và Chi hội

  *Các tổ chức pháp nhân :  2 đơn vị

   

    1. Tạp chí "Điện tử"

    2. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử

   

  *Các chi hội: 22 Chi hội

  1. Chi hội VT-ĐT Sơn Tây
  2. Chi hộiVT-ĐT Thái Bình
  3.  Chi Hội chuyên gia ĐT lâu năm
  4.  Chi hội VT-ĐT ĐHCN-ĐHQGHN
  5.  Chi hội Vô tuyến - Điện tử Ninh Bình
  6. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Nam Định
  7. Chi hội VT-ĐT- Tin học Hải Phòng
  8. Chi hội Viettronics Đống Đa
  9. Chi hội PT-TH
  10. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Thanh Hóa
  11. Chi hội An ninh-Mật mã
  12. Chi hội Trường CĐ PT-TH Phủ Lý
  13. Chi hội Viện ĐT-TH - TĐH
  14.  Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên
  15. Chi hội VT-ĐT Tây Ninh
  16.  Chi hội Tp Đà Nẵng
  17. Chi hội Trung tâm Đo lường VTV
  18.  Chi hội Tp Huế
  19. Chi hội Nha Trang
  20. Chi hội VT-ĐT Quảng Nam
  21. Chi hội ĐH GTVT Hà Nội
  22. Chi hội Đài TNVN (VOV)
Bản tin mới

Bác Nguyễn Văn Khang sinh năm 1921 tại xã Thịnh Quang, tỉnh Thái Bình, là học sinh khóa 1940 – 1942 trường Kỹ nghệ Thực hành Hà nội (nguyên là  trường Chuyên nghiệp Hà nội thành lập năm 1898 theo Quyết định của phòng Thương mại Đông Dương, năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội), sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc ở đài VTĐ Bạch Mai của chính quyền thuộc địa. 

Đăng ký bản tin
Đối tác