Các tổ chức thành viên và Chi hội
  Các tổ chức thành viên và Chi hội

  *Các tổ chức pháp nhân :  2 đơn vị

   

    1. Tạp chí "Điện tử"

    2. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử

   

  *Các chi hội: 22 Chi hội

  1. Chi hội VT-ĐT Sơn Tây
  2. Chi hộiVT-ĐT Thái Bình
  3.  Chi Hội chuyên gia ĐT lâu năm
  4.  Chi hội VT-ĐT ĐHCN-ĐHQGHN
  5.  Chi hội Vô tuyến - Điện tử Ninh Bình
  6. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Nam Định
  7. Chi hội VT-ĐT- Tin học Hải Phòng
  8. Chi hội Viettronics Đống Đa
  9. Chi hội PT-TH
  10. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Thanh Hóa
  11. Chi hội An ninh-Mật mã
  12. Chi hội Trường CĐ PT-TH Phủ Lý
  13. Chi hội Viện ĐT-TH - TĐH
  14.  Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên
  15. Chi hội VT-ĐT Tây Ninh
  16.  Chi hội Tp Đà Nẵng
  17. Chi hội Trung tâm Đo lường VTV
  18.  Chi hội Tp Huế
  19. Chi hội Nha Trang
  20. Chi hội VT-ĐT Quảng Nam
  21. Chi hội ĐH GTVT Hà Nội
  22. Chi hội Đài TNVN (VOV)