Các tổ chức thành viên và Chi hội
  Các tổ chức thành viên và Chi hội

  *Các tổ chức pháp nhân :  2 đơn vị

   

    1. Tạp chí "Điện tử"

    2. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử

   

  *Các chi hội: 22 Chi hội

  1. Chi hội VT-ĐT Sơn Tây
  2. Chi hộiVT-ĐT Thái Bình
  3.  Chi Hội chuyên gia ĐT lâu năm
  4.  Chi hội VT-ĐT ĐHCN-ĐHQGHN
  5.  Chi hội Vô tuyến - Điện tử Ninh Bình
  6. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Nam Định
  7. Chi hội VT-ĐT- Tin học Hải Phòng
  8. Chi hội Viettronics Đống Đa
  9. Chi hội PT-TH
  10. Chi hội Vô tuyến - Điện tử Thanh Hóa
  11. Chi hội An ninh-Mật mã
  12. Chi hội Trường CĐ PT-TH Phủ Lý
  13. Chi hội Viện ĐT-TH - TĐH
  14.  Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên
  15. Chi hội VT-ĐT Tây Ninh
  16.  Chi hội Tp Đà Nẵng
  17. Chi hội Trung tâm Đo lường VTV
  18.  Chi hội Tp Huế
  19. Chi hội Nha Trang
  20. Chi hội VT-ĐT Quảng Nam
  21. Chi hội ĐH GTVT Hà Nội
  22. Chi hội Đài TNVN (VOV)
Bản tin mới

Truyền hình lai ghép HbbTV là một chuẩn công nghệ truyền hình mới, có sự kết hợp hài hòa giữa truyền hình quảng bá (Broadcast TV) và truyền hình băng rộng (Broadband TV) trên hạ tầng Internet. Các kênh truyền hình, ứng dụng, dịch vụ của truyền hình lai ghép HbbTV được cung cấp đến khách hàng qua cả hai hình thức truyền hình quảng bá và truyền hình internet, khách hàng cần có một đầu thu HbbTV hoặc SmartTV để có thể sử dụng dịch vụ truyền hình này.

Đăng ký bản tin
Đối tác