Tiêu chuẩn và hình thức hội viên
  Tiêu chuẩn và hình thức hội viên (trích Điều 9 của Điều lệ Hội) 

  1. Tiêu chuẩn 


  Các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, quản lý, ứng dụng, học tập, phổ biến, phát triển kiến thức về Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính và có liên quan, tán thành Điều lệ của Hội, tự nguyện nộp đơn xin gia nhập sẽ được Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định kết nạp.
   

  2. Hình thức.


  a- Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.


  b- Hội viên tập thể: Các tổ chức khoa học, đào tạo, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính , tự nguyện gia nhập Hội và các tổ chức do Hội thành lập có thể trở thành hội viên tập thể của Hội; Các thành viên tập thể có thể có tổ chức Chi Hội trong nội bộ cơ quan mình và trực tiếp quản lý các hội viên này. 


  c- Hội viên liên kết và hội viên danh dự: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam có đóng góp xuất sắc, tích cực cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nếu có nguyện vọng tham gia hoạt động Hội, có thể được Ban Thường vụ Hội xem xét, công nhận.

   

  Hội phí: 150.000 đồng /năm.
   

Bản tin mới

Truyền hình lai ghép HbbTV là một chuẩn công nghệ truyền hình mới, có sự kết hợp hài hòa giữa truyền hình quảng bá (Broadcast TV) và truyền hình băng rộng (Broadband TV) trên hạ tầng Internet. Các kênh truyền hình, ứng dụng, dịch vụ của truyền hình lai ghép HbbTV được cung cấp đến khách hàng qua cả hai hình thức truyền hình quảng bá và truyền hình internet, khách hàng cần có một đầu thu HbbTV hoặc SmartTV để có thể sử dụng dịch vụ truyền hình này.

Đăng ký bản tin
Đối tác