Mẫu đăng ký hội viên cá nhân và hội viên tập thể , Hội vô tuyến - điện tử Việt Nam
  Căn cứ điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Viêt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2014. Kèm theo đây là mẫu đăng ký hội viên:

  DonDangKyHoiVienREV(TapThe).doc

   

  DonDangKyHoiVienREV(CaNhan).pdf

   

  DonDangKyHoiVienREV(CaNhan).doc

  •  
  • Thông tin tài khoản:

  Số tài khoản 0011004199717

  Tên ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

  Tên tài khoản: HOI VO TUYEN - DIEN TU VIETNAM

  Chi nhánh: Sở giao dịch

   

  Khi nộp cần ghi chú: Nộp hội phí năm ... của .... số thẻ.... (nếu có)

Bản tin mới

Bác Nguyễn Văn Khang sinh năm 1921 tại xã Thịnh Quang, tỉnh Thái Bình, là học sinh khóa 1940 – 1942 trường Kỹ nghệ Thực hành Hà nội (nguyên là  trường Chuyên nghiệp Hà nội thành lập năm 1898 theo Quyết định của phòng Thương mại Đông Dương, năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội), sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc ở đài VTĐ Bạch Mai của chính quyền thuộc địa. 

Đăng ký bản tin
Đối tác