Mẫu đăng ký hội viên cá nhân và hội viên tập thể , Hội vô tuyến - điện tử Việt Nam
  Căn cứ điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Viêt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2014. Kèm theo đây là mẫu đăng ký hội viên:

  DonDangKyHoiVienREV(TapThe).doc

   

  DonDangKyHoiVienREV(CaNhan).pdf

   

  DonDangKyHoiVienREV(CaNhan).doc

  •  
  • Thông tin tài khoản:

  Số tài khoản 0011004199717

  Tên ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

  Tên tài khoản: HOI VO TUYEN - DIEN TU VIETNAM

  Chi nhánh: Sở giao dịch

   

  Khi nộp cần ghi chú: Nộp hội phí năm ... của .... số thẻ.... (nếu có)