• Chúng tôi đã giới thiệu bài viết của TS Hồ Tú Bảo trình bầy một cách khái quát về Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và những suy nghĩ của tác giả về cách tiếp cận của Việt Nam dưới góc độ của một nhà khoa học. Tiếp theo, để có cái nhìn đầy đủ hơn về Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin giới thiệu tập tài liệu khá đầy đủ từ “Quá trình hình thành, Khái niệm, Các động lực , Những Thách thức và Cơ hội” do Cục Thông tin Khoa học & Công nghê Quốc gia biên soạn.
  • Thời gian qua câu chuyện “công nghiệp 4.0” hay “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, viết tắt là CMCN4, được nói nhiều ở nước ta, thậm chí nghe thấy ở ta còn nhiều hơn ở các nước phát triển. Nhưng dường như mới có các bài viết từ các phóng viên báo đài và chỉ đạo về công nghiệp 4.0 từ các nhà lãnh đạo, những người quản lý.… và còn ít tiếng nói từ những người làm khoa học và công nghệ (KH&CN), những người ít nhiều hiểu về nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp này.
  • Các thành viên ITU đã thông qua một tiêu chuẩn mới về kết nối mạng thông tin trung tâm (Information Centric Networking - ICN), một cách tiếp cận đầy hứa hẹn nhằm đạt được truyền thông độ trễ cực thấp trong môi trường IMT-2020 (5G). Đây là tiêu chuẩn đầu tiên được đưa ra từ nghiên cứu của ITU về công nghệ hữu tuyến hỗ trợ các hệ thống 5G trong tương lai.