Điện tử ngày nay

Điện tử ngày nay là phiên bản đầu tiên của Tạp chí Điện tử. Số 1 của Điện tử ngày nay ra đời vào tháng 5/1990 với giấy phép số 57/BTT ngày 10/2/1990 của Bộ Thông tin cấp. Điện tử ngày nay là cơ quan ngôn luận của hội, là phương tiện phổ biến kiến thức về Điện tử, Viễn thông cho hội viên và quần chúng.  

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image