Ban chấp hành Hội Khóa VI Đại hội VI (5/4/2014)

Ban chấp hành Hội Khóa VI được Đại hội 6 ngày 5 tháng 4 năm 2014 bầu, gồm 77 ủy viên:

 

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 1.  

GS. TSKH Phan Anh

Hội VTĐT VN

 1.  

TS. Đặng Hoài Bắc

Học viện BCVT, HN

 1.  

GS.TS Nguyễn Bình

Học viện BCVT, HN

 1.  

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình

ĐHCN-ĐHQG HN

 1.  

PGS.TS Nguyễn Quốc Bình

Viettel

 1.  

TS. Nguyễn Võ Quốc Bảo

Hoc viện BCVT Tp HCM,

 1.  

TS. Lê Kỳ Biên

Viện Điện tử, Viện KTQS

 1.  

TS. Nguyễn Hoàng Cẩm

Sở TT-TT Đà Nẵng

 1.  

PGS .TS Đinh Thế Cường

Cuc TT-TH BQP

 1.  

TS Nguyễn Quốc Định

HV KTQS

 1.  

Ông Nguyễn Minh Đức

Trường CĐ CNTT Tp HCM

 1.  

Ông Hoàng Hồng Đức

Hội VTĐT VN

 1.  

TS. Nguyễn Văn Đức

ĐHBK Hà Nội

 1.  

PGS. TS Phạm Minh Hà

ĐHBK Hà Nội

 1.  

TS. Nguyễn Thế Hiển

Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Nguyễn Đức Hòa

CTy TT- HTV, Tp HCM

 1.  

Ông Đoàn Quang Hoan

Cục Tần số, Bộ TT TT

 1.  

PGS. TS Bạch Nhật Hồng

Viện KTQS

 1.  

Ông Đào Duy Hứa

Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Nguyễn Xuân Huy

VOV

 1.  

PGS.TS Nguyễn Văn Khang

ĐHBK Hà nội

 1.  

Bà Bùi Tuyết Lan

VP Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Nguyễn Xuân Lộc

VP Hội VTĐT VN

 1.  

TS Lưu Văn Lượng

Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Cao Anh Minh

 Đài TH, Tp HCM

 1.  

TS Nguyễn Cảnh Minh

ĐH Giao thông HN

 1.  

PGS. TS Trần Xuân Nam

HV KTQS

 1.  

GS. Nguyễn Văn Ngọ

Hội VTĐT VN

 1.  

TS. Vũ Duy Phú

Viện IDS

 1.  

Ông Vũ Huy Quang

Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Phan Ngọc Quang

CTy Điện tử Hàng Hải VISHIPEL

 1.  

GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh

Hội VTĐT VN

 1.  

TS Ngô Văn Sỹ

TT ĐT-TH Đà nẵng

 1.  

PGS. TS Trần Đức Tân

ĐHCN^ĐHQGHN

 1.  

Ông Đặng Quốc Thái

Cty Điện tử Hải phòng

 1.  

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

 ĐHBK Hà Nội

 1.  

PGS. TS Vũ Đình Thành

ĐHBK Hồ Chí Minh

 1.  

Ông Nguyễn Hữu Thắng

ĐHBK Tp HCM

 1.  

Ông  Phạm Như Thiết 

Hội VTĐT VN

 1.  

Ông Đào Duy Tính

Trung tâm Đào tạo Tư vấn

 1.  

TS. Ngô Thái Trị

Hội VTĐT VN

 1.  

TS. Phạm Minh Triển

ĐHCN-ĐHQG HN

 1.  

PGS. TS Chử Đức Trình

ĐHCN

 1.  

TS Trần Dũng Trình

VTV

 1.  

PGS. TS Nguyễn Linh Trung

ĐHCN-ĐHQG HN

 1.  

PGS. TS Lê Mỹ Tú

Học viện mật mã

 1.  

PGS. TS Trần Xuân Tú

ĐHCN-ĐHQG HN

 1.  

PGS. TS Đỗ Hồng Tuấn

ĐHBK Tp HCM

 1.  

PGS. TS Trần Minh Tuấn

Viện Chiến lược, BộTT-TT

 1.  

GS. Huỳnh Hữu Tuệ

Đại học Quốc tế Tp HCM

 1.  

TS. Nguyễn Thanh Tùng 

VietSoftware

 1.  

TS. Nguyễn Thế Truyện

Viện Đ tử,Tin học, Tự động

 1.  

TS. Trần Xuân Việt

ĐH Hàng hải VN, Hải Phòng

 1.  

PGS. TS Trần Quang Vinh

ĐHCN-ĐHQG HN

 1.  

PGS.TSKH Nguyễn Hồng Vũ

Hội VTĐT VN

 1.  

PGS. Nguyễn Hữu Xí

Hội VTĐT VN

 1.  

PGS. TS Vũ Văn Yêm

ĐHBK Hà nội

 1.  

Bà Trần Thị Thúy Anh

Chi hội VTĐT Sơn Tây

 1.  

Ông Lê Quang Bình

Chi hội VTĐT Thái Bình

 1.  

TS. Nguyễn Xuân Bá

Chi hội chuyên gia ĐT lâu năm

 1.  

PGS.TS.Trương Vũ Bằng Giang

ĐHQG HN

 1.  

KS. Phạm Đức Hải

CH Vô tuyến Điện tử Ninh Bình

 1.  

Ông Phạm Văn Hậu

 

CH Vô tuyến Điện tử Nam Định

 1.  

Ông Nguyễn Quý Hòa

 

Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử  HCM

 1.  

Ông Đặng Văn Hưng

Hội VTĐT- Tin học Hải Phòng

 1.  

Ông Thái Thanh Long

Chi hội Viettronics Đống Đa

 1.  

Ông Nguyễn Văn Nam

Chi hội PT-TH

 1.  

Ông Bùi Ngọc Nhung

 

CH Vô tuyến Điện tử Thanh Hóa

 1.  

TS. Đinh Nho Thanh

Chi hội An ninh-Mật mã

 1.  

Ông. Nguyễn Xuân Trường

CH Trường CĐ PT-TH Phủ lý

 1.  

Th.S. Đặng Trần Chuyên

Chi hội viện ĐT-TH - TĐH

 1.  

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên

 1.  

TS. Trần Công Toại

Chủ tịch Hội Tây Ninh

 1.  

PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

Chi hội Tp Đà Nẵng

 1.  

Th.S. Đinh Đắc Vĩnh

CH Trung tâm Đo lường VTV

 1.  

TS. Trần Trọng Vinh

Công ty Biển Bạc

 1.  

TS. Đặng Xuân Vinh

 Chi hội Tp Huế

 
Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image