Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2017

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT) 14/12/2017 ~ 15/12/2017.

 

Mọi thông tin xem chi tiết tại: http://rev-conf.org/

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image