Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2017

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT) 14/12/2017 ~ 15/12/2017.

 

Mọi thông tin xem chi tiết tại: http://rev-conf.org/

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image  
Bản tin mới

Bác Nguyễn Văn Khang sinh năm 1921 tại xã Thịnh Quang, tỉnh Thái Bình, là học sinh khóa 1940 – 1942 trường Kỹ nghệ Thực hành Hà nội (nguyên là  trường Chuyên nghiệp Hà nội thành lập năm 1898 theo Quyết định của phòng Thương mại Đông Dương, năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội), sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc ở đài VTĐ Bạch Mai của chính quyền thuộc địa. 

Đăng ký bản tin
Đối tác