Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin” (2014 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT 2014).

Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 18/9/2014 đến 19/9/2014 tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chương trình Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội nghị năm 2014 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về đào tạo Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhân lực công nghệ cao.

    Kỹ thuật Điện tử, Siêu cao tần                    

 • Ăng-ten & Truyền sóng
 • Các hệ thống siêu cao tần
 • Mạch tương tự và số
 • Các hệ thống tích hợp

    Kỹ thuật Máy tính& Điều khiển

 • Các hệ thống điều khiển
 • Các hệ thống vi điều khiển
 • Các hệ máy tính
 • Các hệ thống đo lường

   Kỹ thuật Viễn thông

 • Lý thuyết thông tin và mã hóa
 • Các hệ thống truyền thông
 • An toàn thông tin và truyền thông

Mạng truyền thông dữ liệu

 • Giao thức mạng và truyền số liệu
 • Mạng Internet và mạng không dây
 • Các ứng dụng mạng

Xử lý tín hiệu

 • Xử lý tín hiệu và  ảnh
 • Mã hóa video
 • Xử lý tín hiệu cho truyền thông
 • Các mạch xử lý tín hiệu

Đào tạo điện tử, truyền thông

 • Chương trình đào tạo
 • Công cụ phần mềm phục vụ đào tạo
 • Các bài thí nghiệm, thực hành
Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image