Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và gặp mặt nhân dịp 50 năm Ban vận động thành lập Hội

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và gặp mặt nhân dịp 50 năm Ban vận động thành lập Hội

Sáng ngày 26/12/2015 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ, Hà Nội . Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đã tổ chức : Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và gặp mặt nhân dịp 50 năm ban vận động thành lập Hội. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bình đã tóm tắt kết quả công tác 2015, đánh giá những tồn tại yếu kém và nguyên nhân , thông qua phương hướng hoạt động năm 2016. Về tổ chức, Ban chấp hành Hội hiện có 75 ủy viên và Ban thường vụ 21 ủy viên. Nhưng việc triệu tập, tham dự, lấy ý kiến của các thành viên gặp nhiều khó khăn ngay cả  qua mạng thông tin . Hội nghị bổ sung 03 ủy viên BCH và 02 ủy viên thường vụ .Hội nghị đã thông qua các qui chế hoạt động Ban chấp hành, văn phòng, kiểm tra, tài chính, báo chí và tài chính.Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình tài chính :  Kế toán trưởng đã thông báo tình hình thu chi của Hội trong đó thu từ các Hội nghị  là trên 20 triệu VNĐ và chi cho hoạt động văn phòng, in ấn tài liệu và tổ chức Hội nghị khoảng 20 triệu VNĐ . Hội nghị thảo luận việc thu hội phí , hội nghị đã thông qua mức thu hội phí là 150.000VNĐ/ năm và tỷ lệ trích nộp là 40/60 nhằm tạo kinh phí cho hoạt động của cơ sở, riêng các ủy viên ban chấp hành có mức hội phí là 500.000VNĐ/năm . Các UVBCH đã nộp ngay tại hội nghị.

       Giáo sư Phan Anh nguyên chủ tịch Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam khóa IV đã cùng Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bình chủ trì buối tọa đàm về hoạt động vận động thành lập Hội bắt đầu từ năm 1965, Ông Nguyễn Ngô Hồng thành viên của Ban vận động thành lập Hội đã phát biểu chúc mừng Hội nhân dịp này. Ông Huỳnh Ngọc Ấn đánh giá cao vai trò của Hội với hoạt động của ngành  phát thanh và truyền hình . 

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image