Hội nghị quốc tế các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tuyền thông ( ATC 2016)

Hội nghị quốc tế các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tuyền thông ( ATC 2016) là hội nghị hàng năm, được tổ chức bởi Hội Vô tuyến -  Điện tử Việt Nam (REV) và Hiệp hội Truyền thông IEEE (IEEE ComSoc)

  Hội nghị là một diễn đàn quốc tế để trao đổi khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam và trên toàn thế giới trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và các lĩnh vực có liên quan, và để thu thập những đóng góp nghiên cứu.

Bắt đầu từ năm 2008 tại Hà Nội , Hội nghị đã trải trên khắp Việt Nam : 2009 - Hải Phòng , 2010 - Thành phố Hồ Chí Minh ,2011 - Đà Nẵng , năm 2012 - Hà Nội , năm 2013 - thành phố Hồ Chí Minh , 2014 - Hà Nội , năm 2015 - thành phố Hồ Chí Minh ). Kính mời quý vị trở về thành phố Hà Nội cho họp thứ 9 - ATC 2016 - được tổ chức trong thời gian 12-14 Tháng 10 năm 2016, và được tổ chức bởi Đại học Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội (VNU-UET) .

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image