Đại hội VI (5/4/2014).  Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI 

Đại hội VI (5/4/2014).  Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI 

1- Phan Anh - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
2- Đặng Hoài Bắc - Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội
3- Nguyễn Bình - Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội 
4- Nguyễn Ngọc Bình - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
5- Nguyễn Quốc Bình – Tổng Công ty Viettel
6- Nguyễn Võ Quốc Bảo – Học viện Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh.
7- Lê Kỳ Biên - Viện Điện tử, Viện Kỹ thuật quân sự
8- Nguyễn Hoàng Cẩm - Sở Thông tin-Truyền thông Đà Nẵng
9- Đinh Thế Cường -  Cục Thông tin Bộ Quốc phòng
10- Nguyễn Quốc Định – Học viện kỹ thuật Quân sự
11- Nguyễn Minh Đức - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
12- Hoàng Hồng Đức - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 
13- Nguyễn Văn Đức – Đại học Bách khoa Hà Nội
14- Phạm Minh Hà – Đại học Bách khoa  Hà Nội
15- Nguyễn Thế Hiển - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 
16- Nguyễn Đức Hòa - Công ty Truyền thông Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh 
17- Đoàn Quang Hoan - Cục Tần số, Bộ Thông tin Truyền thông
18- Bạch Nhật Hồng - Viện kỹ thuật Quân sự
19- Đào Duy Hứa - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
20- Nguyễn Xuân Huy - Đài Tiếng nói Việt Nam
21- Nguyễn Văn Khang - Đại học Bách khoa Hà nội
22-  Bùi Tuyết Lan - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 
23- Nguyễn Xuân Lộc - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 
24- Lưu Văn Lượng -  Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
25- Cao Anh Minh - Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh
26- Nguyễn Cảnh Minh - Đại học Giao thông Hà Nội
27- Trần Xuân Nam - Học viện kỹ thuật Quân sự
28- Nguyễn Văn Ngọ - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
29- Vũ Duy Phú - Viện IDS 
30- Vũ Huy Quang - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 
31- Phan Ngọc Quang - Công ty Điện tử Hàng Hải VISHIPEL
32- Nguyễn Xuân Quỳnh - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
33- Ngô Văn Sỹ - Trung tâm  Điện tử-Tin học Đà Nẵng 
34- Phạm Minh Triển - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
35- Nguyễn Hữu Thanh -  Đại học Bách khoa Hà nội 
36- Vũ Đình Thành - Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
37- Nguyễn Hữu Thắng - Đại học Thông tin - liên lạc Nha Trang
38- Phạm Như Thiết - Trung tâm Đào tạo Tư vấn Phát thanh-Truyền hình
39- Đào Duy Tính – TCTy  ĐT-TH 
40- Đỗ Hồng Tuấn - Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
41- Huỳnh Hữu Tuệ - Đại học Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh
42- Trần Dũng Trình – Đài truyền hình Việt Nam
43- Ngô Thái Trị - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
44- Nguyễn Linh Trung-  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
45- Lê Mỹ Tú -  Học viện mật mã
46- Trần Minh Tuấn - Viện Chiến lược, Bộ Thông tin -Truyền thông
47- Nguyễn Thanh Tùng  - Công ty VietSoftware
48- Đặng Quốc Thái – Công ty Điện tử Hải Phòng
49- Nguyễn Thế Truyện - Viện Điện tử,Tin học, Tự động hóa
50- Trần Quang Vinh - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
51- Trần Xuân Việt – Đại học Hàng hải Việt Nam
52- Nguyễn Hồng Vũ - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
53- Nguyễn Hữu Xí - Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam 
54- Vũ Văn Yêm – Đại học Bách khoa Hà Nội

55-  Trần Thị Thúy Anh - Chi hội Vô tuyến-Điện tử Sơn Tây
56- Lê Quang Bình - Chi hội Vô tuyến-Điện tử Thái Bình
57- Nguyễn Xuân Bá -  Chi hội  chuyên gia điện tử lâu năm
58- Trương Vũ Bằng Giang - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
59- Phạm Đức Hải - Chi hội Vô tuyến-Điện tử Ninh Bình
60- Phạm Văn Hậu - Chi hội Vô tuyến-Điện tử  Nam Định
61- Nguyễn Quý Hòa - Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử Tp. Hồ Chí Minh
62- Đặng Văn Hưng - Hội Vô tuyến Điện tử - Tin học Hải Phòng
63- Thái Thanh Long - Chi hội Viettronics Đống Đa
64- Nguyễn Văn Nam - Chi hội Phát thanh-Truyền hình
65- Bùi Ngọc Nhung - Chi hội Vô tuyến-Điện tử Thanh Hóa
66- Đinh Nho Thanh - Chi hội An ninh-Mật mã
67- Nguyễn Xuân Trường - Chi hội Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình Phủ Lý
68- Đặng Trần Chuyên - Chi hội viện Điện tử -Tin học - Tự động hóa
69- Đỗ Anh Tuấn - Chi Hội Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
70- Trần Công Toại - Chủ tịch Hội Vô tuyến-Điện tử Tây Ninh
72- Nguyễn Văn Tuấn - Chi hội Tp. Đà Nẵng
73- Đinh Đắc Vĩnh - Chi hội Trung tâm Đo lường Đài Truyền hình Việt Nam
74- Trần Trọng Vinh - Công ty Biển Bạc
75- Đặng Xuân Vinh - Chi hội Tp. Huế

Chủ tịch : PGS TS Nguyễn Ngọc Bình 
PCT/TTK : PGS TS Nguyễn Hồng Vũ
PCT : KS Nguyễn Minh Đức
PCT : PGS TS  Trương Vũ Bằng Giang
PCT : KS Đoàn Quang Hoan
PCT:  PGS TS Nguyễn Văn Khang
PCT : PGS TS  Trần Xuân Nam
PCT ; KS Vũ Huy Quang
PCT : PGS TS Vũ Đình Thành
PCT : Phạm Như Thiết
 

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image