Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

Tin đọc nhiều

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

Ban thường vụ Nhiệm kỳ VIII

Ban thường vụ Nhiệm kỳ VIII

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Điều lệ

Điều lệ

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành

Ban chấp hành

Ban thường vụ

Ban thường vụ

Liên hệ

Liên hệ

Ban thường vụ Nhiệm kỳ VIII

Ban thường vụ Nhiệm kỳ VIII

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam
Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chính thức được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 313/CT ngày 17/12/1988 của Hội Đồng Bộ trưởng và Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ phê duyêt điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (sửa đổi , bổ sung).

Điều lệ

Điều lệ
Ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 851/QĐ-BNV phê duyêt điều lệ Hội (sửa đổi , bổ sung ) Vô tuyến – Điện tử Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành

Ban chấp hành

Ban thường vụ

Ban thường vụ

Liên hệ

Liên hệ

Video xem nhiều

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)