Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chính thức được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 313/CT ngày 17/12/1988 của Hội Đồng Bộ trưởng và Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ phê duyêt điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (sửa đổi , bổ sung).

Tin đọc nhiều

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Video xem nhiều

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)