Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Tin đọc nhiều

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Giới thiệu Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam
Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chính thức được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 313/CT ngày 17/12/1988 của Hội Đồng Bộ trưởng và Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ phê duyêt điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (sửa đổi , bổ sung).

Video xem nhiều

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)