Điều lệ

Điều lệ

Ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 851/QĐ-BNV phê duyêt điều lệ Hội (sửa đổi , bổ sung ) Vô tuyến – Điện tử Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Điều lệ

Điều lệ

Video xem nhiều

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)