Đơn đăng ký Hội viên

Đơn đăng ký Hội viên

Căn cứ điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Viêt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2014. Kèm theo đây là mẫu đăng ký hội viên:

Tin đọc nhiều

Đơn đăng ký Hội viên

Đơn đăng ký Hội viên

Video xem nhiều

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)