Đơn đăng ký Hội viên

Đơn đăng ký Hội viên

Căn cứ điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Viêt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 851/QĐ-BNV ngày 18 tháng 5 năm 2014. Kèm theo đây là mẫu đăng ký hội viên:

Tin đọc nhiều

Các thành viên, Chi hội và tổ chức trực thuộc Hội

Các thành viên, Chi hội và tổ chức trực thuộc Hội

Tiêu chuẩn và phí hội viên REV

Tiêu chuẩn và phí hội viên REV

Đơn đăng ký Hội viên

Đơn đăng ký Hội viên

Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên

Các thành viên, Chi hội và tổ chức trực thuộc Hội

Các thành viên, Chi hội và tổ chức trực thuộc Hội

Tiêu chuẩn và phí hội viên REV

Tiêu chuẩn và phí hội viên REV
Tiêu chuẩn và hình thức hội viên (trích Điều 9 của Điều lệ Hội)

Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên REV
Tham gia thảo luận, biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội, đề đạt, phát biểu ý kiến về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên
Quyền lợi Hội viên, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Video xem nhiều

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)