Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên REV

Tham gia thảo luận, biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội, đề đạt, phát biểu ý kiến về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên REV

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên
Quyền lợi Hội viên, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Video xem nhiều

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)