Phiên họp lần thứ nhất Ban Thường vụ REV nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp

24/03/2024 22:01
REV

Sáng ngày 23/3/2024, tại trụ sở Tập đoàn Viettel, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã họp phiên thứ nhất Ban Thường vụ khóa VIII. Phiên họp có sự tham dự của 18 Ủy viên Ban Thường vụ, 5 khách mời mở rộng là Ủy viên Ban chấp hành REV khóa VIII, các trưởng, phó Ban chuyên môn của Hội. TS. Trần Đức Lai - Chủ tịch REV chủ trì phiên họp.

Phiên họp lần thứ nhất Ban Thường vụ REV nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các Quy chế hoạt động khóa VIII, năm 2023 - 2028 của Ban Thường vụ REV và quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự.  Những nội dung được Ban Thường vụ đưa ra xem xét, quyết định tại phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, được các hội viên hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội VIII của REV. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội VIII lần này của Hội sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch REV Trần Đức Lai, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo tóm tắt về một số nội dung đã triển khai ngay sau Đại hội VIII. Ông Đoàn Quang Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch REV, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo đánh giá tóm tắt về kết quả Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội và kết quả tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2023. Cũng trong phiên họp Ban Thường vụ đã thảo luận và xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm Kỳ VIII, cụ thể: Về mặt tổ chức, thành lập Văn phòng và các Ban gồm: Ban Hội nghị, Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học công nhệ và Tư vấn; Bổ nhiệm các chức danh gồm: Phó Tổng Thư ký và Trưởng các Ban; Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ và công việc của nhiệm kỳ VII và nhiệm kỳ VIII… Ban hành các Quy chế hoạt động khóa VIII, sửa đổi bổ sung một số Quy chế cũ; Phân công các cán bộ chủ chốt trên nguyên tắc Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Hội, các Phó Chủ tịch chỉ đạo hoạt động theo lĩnh vực được phân công, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa do mình phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, phiên họp cũng tập trung xâu dựng chương trình hoạt động của REV nhiệm kỳ VIII, tập trung vào các nội dung chính gồm: Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động của RE; quản lý tốt mạng lưới Hội viên; Có biện pháp mở rông các thành phần hội viên nhất là hội viên các Doanh nghiệp;  Mở rộng hoạt động về học thuật với các bộ phận trong nước và quốc tế; ưu tiên mở rộng hoạt động khu vực phía Nam;  Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng hai Hội nghị ATC và REV-ECIT, hàng năm xem xét đưa các nội dung theo chiến lược, đinh hướng của Nhà nước vào hai Hội nghị này như: Vấn đề chuyển đổi số, các vấn đề công nghệ mới… Xây dựng chương trình và phát động phong trào nghiên cứu-triển khai (tổ chức dưới dạng các cuộc thi) về nghiên cứu, thiết kế về Điện tử Viễn thông, CHIP bán dẫn và Chiến lược Make in Viet Nam;  Xây dựng và phát động phong trào nghien cứu một số hưởng trong tương lai nhuư Điện toán lượng tử, Thông tin di động 5G, 6G… Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch REV Trần Đức Lai khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của REV.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam họp phiên thứ nhất Ban Thường vụ khóa VIII.

Phiên họp lần thứ nhất Ban Thường vụ REV nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các Quy chế hoạt động khóa VIII, năm 2023 - 2028 của Ban Thường vụ REV và quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự. 

Những nội dung được Ban Thường vụ đưa ra xem xét, quyết định tại phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, được các hội viên hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội VIII của REV. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội VIII lần này của Hội sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp lần thứ nhất Ban Thường vụ REV nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các Quy chế hoạt động khóa VIII, năm 2023 - 2028 của Ban Thường vụ REV và quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự.  Những nội dung được Ban Thường vụ đưa ra xem xét, quyết định tại phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, được các hội viên hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội VIII của REV. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội VIII lần này của Hội sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch REV Trần Đức Lai, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo tóm tắt về một số nội dung đã triển khai ngay sau Đại hội VIII. Ông Đoàn Quang Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch REV, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo đánh giá tóm tắt về kết quả Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội và kết quả tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2023. Cũng trong phiên họp Ban Thường vụ đã thảo luận và xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm Kỳ VIII, cụ thể: Về mặt tổ chức, thành lập Văn phòng và các Ban gồm: Ban Hội nghị, Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học công nhệ và Tư vấn; Bổ nhiệm các chức danh gồm: Phó Tổng Thư ký và Trưởng các Ban; Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ và công việc của nhiệm kỳ VII và nhiệm kỳ VIII… Ban hành các Quy chế hoạt động khóa VIII, sửa đổi bổ sung một số Quy chế cũ; Phân công các cán bộ chủ chốt trên nguyên tắc Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Hội, các Phó Chủ tịch chỉ đạo hoạt động theo lĩnh vực được phân công, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa do mình phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, phiên họp cũng tập trung xâu dựng chương trình hoạt động của REV nhiệm kỳ VIII, tập trung vào các nội dung chính gồm: Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động của RE; quản lý tốt mạng lưới Hội viên; Có biện pháp mở rông các thành phần hội viên nhất là hội viên các Doanh nghiệp;  Mở rộng hoạt động về học thuật với các bộ phận trong nước và quốc tế; ưu tiên mở rộng hoạt động khu vực phía Nam;  Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng hai Hội nghị ATC và REV-ECIT, hàng năm xem xét đưa các nội dung theo chiến lược, đinh hướng của Nhà nước vào hai Hội nghị này như: Vấn đề chuyển đổi số, các vấn đề công nghệ mới… Xây dựng chương trình và phát động phong trào nghiên cứu-triển khai (tổ chức dưới dạng các cuộc thi) về nghiên cứu, thiết kế về Điện tử Viễn thông, CHIP bán dẫn và Chiến lược Make in Viet Nam;  Xây dựng và phát động phong trào nghien cứu một số hưởng trong tương lai nhuư Điện toán lượng tử, Thông tin di động 5G, 6G… Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch REV Trần Đức Lai khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của REV.

Chủ tịch REV Trần Đức Lai chủ trì phiên họp.

Chủ tịch REV Trần Đức Lai, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo tóm tắt về một số nội dung đã triển khai ngay sau Đại hội VIII.

Ông Đoàn Quang Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch REV, thay mặt Ban Thường vụ báo cáo đánh giá tóm tắt về kết quả Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội và kết quả tổ chức Hội nghị REV-ECIT 2023.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, REV-ECIT, ATC, nhiệm kỳ VIII

Ông Đoàn Quang Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch REV phát biểu tại phiên họp.

Cũng trong phiên họp Ban Thường vụ đã thảo luận và xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm Kỳ VIII, cụ thể:

Về mặt tổ chức, thành lập Văn phòng và các Ban gồm: Ban Hội nghị, Ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học công nhệ và Tư vấn; Bổ nhiệm các chức danh gồm: Phó Tổng Thư ký và Trưởng các Ban; Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ và công việc của nhiệm kỳ VII và nhiệm kỳ VIII…

Ban hành các Quy chế hoạt động khóa VIII, sửa đổi bổ sung một số Quy chế cũ; Phân công các cán bộ chủ chốt trên nguyên tắc Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Hội, các Phó Chủ tịch chỉ đạo hoạt động theo lĩnh vực được phân công, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa do mình phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn trong lĩnh vực của mình.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, REV-ECIT, ATC, nhiệm kỳ VIII

Quang cảnh phiên họp.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng tập trung xây dựng chương trình hoạt động của REV nhiệm kỳ VIII, tập trung vào các nội dung chính gồm:

- Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động của RE; quản lý tốt mạng lưới Hội viên; Có biện pháp mở rông các thành phần hội viên nhất là hội viên các Doanh nghiệp;

- Mở rộng hoạt động về học thuật với các bộ phận trong nước và quốc tế; ưu tiên mở rộng hoạt động khu vực phía Nam;

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng hai Hội nghị ATC và REV-ECIT, hàng năm xem xét đưa các nội dung theo chiến lược, đinh hướng của Nhà nước vào hai Hội nghị này như: Vấn đề chuyển đổi số, các vấn đề công nghệ mới… Xây dựng chương trình và phát động phong trào nghiên cứu - triển khai (tổ chức dưới dạng các cuộc thi) về nghiên cứu, thiết kế về Điện tử - Viễn thông, CHIP bán dẫn và Chiến lược Make in Viet Nam;

- Xây dựng và phát động phong trào nghiên cứu một số hương trong tương lai như Điện toán lượng tử, Thông tin di động 5G, 6G…

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, REV-ECIT, ATC, nhiệm kỳ VIII

Ban Thường vụ khóa VIII Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Tập đoàn Viettel.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch REV Trần Đức Lai khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của REV.

Nguồn Điện tử & Ứng dụng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Thành lập Chi hội Vô Tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực

Thành lập Chi hội Vô Tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực

Ông Trần Đức Lai tiếp tục làm Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Ông Trần Đức Lai tiếp tục làm Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

PTIT là trường đầu tiên trở thành ĐH số và có văn phòng tại nước ngoài

PTIT là trường đầu tiên trở thành ĐH số và có văn phòng tại nước ngoài

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giao thông thông minh

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giao thông thông minh

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Ý kiến chuyên gia về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi): Cần quy định rõ phạm vi điều chỉnh dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông

Ý kiến chuyên gia về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi): Cần quy định rõ phạm vi điều chỉnh dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông

OSB GROUP tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

OSB GROUP tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Đảng Viên Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng

Đảng Viên Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng

Tin mới cập nhật

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

World Mobile Broadband ISP & Cloud Summit 2024: thị trường băng thông di động Việt Nam với chuyển đổi số

World Mobile Broadband ISP & Cloud Summit 2024: thị trường băng thông di động Việt Nam với chuyển đổi số

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, Phương hướng hoạt động Hội

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, Phương hướng hoạt động Hội

Phát biểu của Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tại Đại hội Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Phát biểu của Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tại Đại hội Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nhiệm kỳ VIII (2023-2028)

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Chúc mừng Kỷ niệm 35 năm Thành lập Hội REV

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Chúc mừng Kỷ niệm 35 năm Thành lập Hội REV

Báo cáo công tác Nhiệm kỳ VII (2018-2023)

Báo cáo công tác Nhiệm kỳ VII (2018-2023)

Diễn văn Kỷ niệm 35 năm Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (17/12/1988 - 17/12/2023)

Diễn văn Kỷ niệm 35 năm Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (17/12/1988 - 17/12/2023)

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

Ban Chấp hành Nhiệm kỳ VIII

VJISAP 2024: Hội thảo khoa học Quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng Việt Nam - Nhật Bản chính thức khai mạc

VJISAP 2024: Hội thảo khoa học Quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng Việt Nam - Nhật Bản chính thức khai mạc

Tin đọc nhiều

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Sắp diễn ra Hội thảo đào tạo cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Ông Phạm Minh Tiến được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội REV

Thành lập Chi hội Vô Tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực

Thành lập Chi hội Vô Tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực

Ông Trần Đức Lai tiếp tục làm Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Ông Trần Đức Lai tiếp tục làm Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

PTIT là trường đầu tiên trở thành ĐH số và có văn phòng tại nước ngoài

PTIT là trường đầu tiên trở thành ĐH số và có văn phòng tại nước ngoài

OSB GROUP tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

OSB GROUP tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Hướng tới phát triển giao dịch điện tử toàn diện

Hướng tới phát triển giao dịch điện tử toàn diện

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin 2022 bàn về hạ tầng số

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin 2022 bàn về hạ tầng số

Video xem nhiều

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Phim 35 năm thành Hội REV nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)